al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych.

Zapraszamy do naszej szkoły. Czekamy na Was :)

Tablica informacyjna. Rządowe programy realizowane w szkole.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa.

Dbam o siebie i innych. Procedura zw. z COVID-19.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

Szanowni Państwo,
z inicjatywy rodzica naszej szkoły został złożony projekt w ramach budżetu obywatelskiego pod nazwą „Budowa lekkoatletycznego obiektu sportowego”.
W ramach inicjatywy chcielibyśmy zagospodarować teren przyszkolny na tyłach budynku. Planowana jest budowa lekkoatletycznego obiektu sportowego, tj.: boiska do koszykówki o nawierzchni syntetycznej, przepuszczalnej dla wody, z poliuretanu, bieżni lekkoatletycznej okrężnej 3-torowej, bieżni lekkoatletycznej 4-torowej prostej, rozbiegu i skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą (koła, progu i sektora rzutów). Boisko wyposażone zostanie w piłkochwyty. Inwestycja obejmuje również montaż elementów małej architektury, tj. ławek, stojaków na rowery, kosze na śmieci, tablicę regulaminową itp.

Może się to udać przy wspólnym zaangażowaniu całej wspólnoty szkolnej. Głosowanie odbędzie się we wrześniu.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem i popularyzowania go w swoim środowisku, aby uzyskać dużą liczbę głosów. To, czy nasze dzieci będą miały nowoczesną bazę sportową, jest w rękach nas wszystkich, zamieszkałych w Katowicach.

BO 1   BO 2

Szczegóły dostępne są pod niniejszym linkiem (kliknij).

 

 Życzymy Wam wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku.

 bezpieczne wakacje2021  plakat A2 do internetu bezpieczne wakacje 2021 logotypy 473447 677234 

Sprawdź się przed wakacjami!

Co wiesz? 
Tak czy nie na wakacjach 
Połącz w pary 
Prawda czy fałsz? 
Wykreślanka literowa

Rok szkolny 2021/22 nie był łatwym rokiem - zdalna edukacja i inne problemy związane z reżimem sanitarnym utrudniały pracę uczniom i nauczycielom. Mimo tych utrudnień szczęśliwie dotarliśmy do końca roku szkolnego i 24 czerwca 2022 roku o godzinie 9.15 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas 1-3.
Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami odśpiewali hymn narodowy i hymn szkoły. Pani Dyrektor odczytała przemówienie podsumowujące cały rok, dziękując wszystkim nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i trud włożony na rzecz szkoły, a dzieciom życzyła wesołych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Po uroczystym przemówieniu uczniowie z oddziału 2a wraz z wychowawcą Panią I. Etryk zaprezentowali swe zwycięskie przedstawienie pt. Zamieszanie w krainie bajek”.
Po części artystycznej uczniowie i ich wychowawcy udali się do klas, by odebrać świadectwa i nagrody książkowe.
Zdjęcia można zobacyzć w Galerii.

Ilona Radziejowska-Kosiak  

Czas szybko mija i znów kolejny rocznik absolwentów opuszcza mury naszej szkoły.

W czwartek 23 czerwca uczniowie klas siódmych żegnali swoich starszych kolegów i koleżanki. Były wspomnienia wspólnie spędzonych lat, chwile zadumy, ukradkiem otarte łzy. Na pożegnanie ósmoklasiści otrzymali dobre rady na dalsze lata oraz drobny upominek.

Drodzy absolwenci, życzymy Wam odwagi podczas realizacji swoich planów i marzeń.
Pamiętajcie o nas!

Zdjęcia można zobaczyć w Galerii.

Dorota Ciesielska  

 

List Ministra Edukacji i Nauki
z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

 

CZAS WOLNY — TO NIE ZNACZY, ŻE SIĘ NUDZĘ…

22 czerwca uczniowie rozmawiali o bezpieczeństwie podczas wakacji, przypominali ważne zasady oraz oglądali prezentację i filmiki prfilaktyczne. Ponadto rozmawiali o różnych, ciekawych formach spędzania czasu wolnego oraz przygotowywali prace plastyczne, mapy czasu, sketchnotki i krzyżówki. Następnie uczniowie mogli zobaczyć propozycje i dzieła koleżanek i kolegów z innych oddziałów. Ukoronowaniem dnia były gry planszowe i puzzle. I najmłodsi, i najstarsi z wielką pasją aktywnie spędzili czas, pamiętając o zasadach fair play.
Zdjęcia można zobaczyć w Galerii.

Sylwia Witkowska  

DZIEŃ SPORTU

20 czerwca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Sportu. Równolegle na sali gimnastycznej rozegrały się wyścigi rzędów, gry i zabawy dla klas 1-2, a na baseniezawody pływackie dla klas 3-5 i 6-8.Uczniowie, którzy nie brali czynnego udziału w zawodachpływackich kibicowali z balkonu. Po odpoczynku i spacerzewokół stawu Maroko, na boisku szkolnym odbył się KolorowyWielobój Sportowy z licznymi stacjami,, na wesoło’’.Jak co roku miał miejsce mecz w siatkówkę nauczyciele kontra uczniowie. Wszyscy aktywnie brali udział w zabawie, każdemudopisał dobry nastrój i humor.
Zdjęcia mozńa zobaczyć w Galerii.

Ilona Radziejowska-Kosiak  

Zakonczenie roku szk

czytanie rzadziRusza pierwsza w Polsce potężna kampania samorządowców na rzecz czytelnictwa. Unia Metropolii Polskich, czyli 12 największych polskich miast i Fundacja Powszechnego Czytania pokazują, dlaczego czytanie ma moc polepszania świata.
Prezydenci dwunastu polskich metropolii występują w roli ambasadorów czytania – zapraszają do półprywatnej rozmowy, dzielą się swoimi upodobaniami literackimi, pokazują, że #CzytanieRządzi!
Katowice od wielu lat wspierają i propagują ideę czytelnictwa wśród mieszkańców, organizując liczne eventy, konkursy, wydarzenia za pośrednictwem takich miejskich projektów jak min.: Narodowe Czytanie, Głośno o książkach!, Ferie z Książką, Lato z Książką, Czytanie na dywanie, Katowicka Wielka Liga Czytelnicza.
W zamyśle organizatorów kampania ma być zaczynem do gigantycznego, wspólnego długofalowego wysiłku, rozmów, debat i pracy na rzecz poszerzenia grona czytających w Polsce.
Zaproszeni są wszyscy: rodzice, dzieci, nauczyciele, bibliotekarze, samorządowcy, instytucje, firmy i organizacje pozarządowe. Wspólne, osobiste zaangażowanie Prezydentów największych polskich miast na rzecz upowszechnienia czytania, to wyraz troski o rozwój mieszkańców.
Zachęcamy do zapoznania się z ideą kampanii: https://metropolie.pl/artykul/czytanierzadzi-kampania-samorzadowcow-na-rzecz-czytelnictwa oraz z filmem promującym Katowice w ramach akcji z udziałem prezydenta dr Marcina Krupy, a także gościa specjalnego: Jarosława Juszkiewicza, polskiego głosu Google: Czytanie Rządzi. Katowice - YouTube.

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny