al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Jasełka szkolne

  "Idą Święta..."

 • Ślubowanie Pierwszoklasistów

  Pasowanie

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Rozpoczęła się rekrutacja. Zapraszamy.

Terminy rekrutacji. Ważne informacje.

Informacje i zasady bezpieczeństwa.

Bezpieczny powrót do szkoły.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły.

Poznaję - planuję - wybieram.

Zobacz, przeczytaj, ucz się z nami.

Zapraszamy na Dzień Otwarty online 16 marca br.

POMOC PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA W NASZEJ SZKOLE

 Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 Substancje psychoaktywne wśród uczniów. Profilaktyka

Skutki prawne związane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

 Gdzie szukać pomocy?

--------------------------------------------------------------------- 

Prośba o wydanie opinii:

GODZINY PRACY W GABINECIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Specjalista

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

PEDAGOG

mgr

Bożena Pastwa

11.30-16.30

14.40-15.25 
z uczniami z zakresu
pomocy pp

15.30-16.30
zajęcia związane
z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu

8.00-13.30
8.00-8.45
zajęcia z uczniami
z zakresu pomocy pp

10.00-11.00
konsultacje dla uczniów,
dyżur online

11.45-12.30
zajęcia z uczniami
z zakresu pomocy pp

8.00-13.30

8.00-9.00
konsultacje dla
rodziców online

11.45-13.45

12.30-13.30
konsultacje dla uczniów,
dyżur online

14.30-15.30
14.30-15.15
zajęcia z uczniami

z zakresu pomocy pp

8.45-11.45

10.45-11.45
konsultacje dla
rodziców online

PSYCHOLOG

mgr

Aneta Neffe

 

8.00-13.30

8.00-8.45
zajęcia z uczniami
z zakresu pomocy pp

10.00-11.00
konsultacje dla uczniów,
dyżur online

14.30-17.00

16.00-17.00
konsultacje dla
rodziców online

9.00-11.30

8.00-13.45

8.00-9.40
zajęcia z uczniami
z zakresu pomocy pp

10.00-11.00
konsultacje dla
rodziców online

8.00-13.45

12.45-13.30
zajęcia z uczniami
z zakresu pomocy pp

10.00-11.00
konsultacje dla uczniów,
dyżur online

Zapraszamy do korzystania z konsultacji dla uczniów i rodziców online (platforma M. Teams) lub telefonicznie.

--------------------------------------------------------------------- 

Jak uczyć się efektywnie?

Techniki nauki to cykl edukacyjny, który powstał we współpracy Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tematami programów są porady w zakresie planowania i organizacji czasu czy nauki języków obcych.

Cykl edukacyjny Techniki nauki to w sumie 33 odcinki. Może i Ty zajdziesz coś dla siebie? Przejdź na stronę projektu i znajdź interesujące Cię filmy edukacyjne.

https://vod.tvp.pl/website/techniki-nauki,50468816/video

Psycholog, pedagog szkolny 

--------------------------------------------------------------------- 

Działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w naszej szkole mają na celu, zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły, szeroko pojęte:

wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawczo-terapeutyczną.

W zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in.:

 1. Prowadzimy działania diagnostyczne i rozpoznajemy indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.
 2. Prowadzimy różnorodne działania (zajęcia terapeutyczne, zajęcia wychowawcze, indywidualne konsultacje, porady dla uczniów i rodziców) mające na celu pomoc w przypadku zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce, trudności wychowawczych, indywidualnych problemów szkolnych lub życiowych.
 3. Wspieramy uczniów uzdolnionych, pomagamy w ukierunkowaniu ich drogi szkolnej.
 4. Tworzymy model systemowej pomocy we współpracy z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
 5. Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, policja, straż miejska, ośrodki pomocy społecznej, sądy, kuratorzy nieletnich) w zakresie zapobiegania trudnościom, wspomagania w rozwiązywaniu problemów, ukierunkowania wsparcia rodziny.
 6. Udzielamy pomocy rodzicom w różnorodnych trudnościach wychowawczych i edukacyjnych ich dzieci.
 7. Udzielamy pomocy materialnej w zakresie stypendiów i wyprawki szkolnej: Pomoc materialna
 8. Udzielamy porad i konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów (zajęcia, warsztaty, konsultacje).

 

Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu preorientacji zawodowej w roku szkolnym 2016/2017

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny