al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sekretariat@sp58katowice.pl  
rodo   vulcan         bip logo  

Rekrutacja 2024/2025 - zarządzenia i terminy naboru.

Zapraszamy do naszej szkoły. Czekamy na Was :)

Tablica informacyjna. Dofinansowanie w SP 58.

Rządowe programy realizowane w szkole.

Współpraca miasta Katowice z organizacją UNICEF.

Programy i projekty realizowane w naszej szkole.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

"afazJA - możeMY", "WychodziMY poza schemaTY"

Innowacje nauczycieli - inkubator Popojutrze 2.0.

Telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny

Uczniowie mają obowiązek przestrzegania poniższych zasad korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego:

 1. Używanie sprzętu multimedialnego (telefon komórkowy, smartwatch lub innego sprzętu mającego możliwość nagrywania) na terenie szkoły jest zakazane (rozdział VI pkt 2b i 2g Szkolnego Systemu Dyscyplinarnego). Urządzenia powinny być wyłączone i schowane w szafce bądź w plecaku.
 2. Uczniowie, przynosząc do szkoły sprzęt elektroniczny, czynią to na własną odpowiedzialność́, za zgodą rodziców.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów,
 4. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość kontaktu telefonicznego z rodzicami - w sekretariacie szkoły.
 5. Naruszenie przez ucznia zasad skutkuje zastosowaniem konsekwencji określonych w rozdziale VI, pkt 4.1.n) Szkolnego Systemu Dyscyplinarnego.
 6. Dopuszcza się̨ używanie telefonów komórkowych w celach dydaktycznych w trakcie zajęć na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 

Znaki w dzienniku elektronicznym

W celu uszczegółowienia informacji dotyczącej postępów ucznia i jego trudności w nauce nauczycielowi wolno wpisywać do dziennika elektronicznego znaki, takie jak:

 •  „np” – nieprzygotowany,
 • „bz” - brak zadania,
 • „nz” – niezaliczone,
 • „+” – aktywność na lekcji,
 •  „-” – informacja o braku zaangażowania ucznia w lekcję,
 • „0” – informacja o braku oceny,
 • oraz stosować zapisy w różnych kolorach.

Strój codzienny ucznia stanowi:

1. Dla dziewcząt:

 • długie spodnie, spodenki, spódnica, sukienka (nie krótsze niż do połowy uda)
 • bluza, koszula, koszulka z długim lub krótkim rękawem zakrywającym ramiona i brzuch, dopuszcza się umiarkowany dekolt

2. Dla chłopców:

 • długie spodnie, spodenki (nie krótsze niż do połowy uda)
 • bluza, koszula, koszulka z długim lub krótkim rękawem zakrywającym ramiona i brzuch, dopuszcza się umiarkowany dekolt.

Ze względów zdrowotnych na terenie szkoły obowiązuje lekkie obuwie o wysokości do kostki, na płaskim obcasie i z niewielkim protektorem (wyjątek stanowi zalecone przez lekarza obuwie ortopedyczne).
Ubrania noszone przez uczniów nie mogą eksponować bielizny osobistej, a zakładane bezpośrednio na ciało nie mogą być przezroczyste.
Na terenie szkoły nie wolno nosić nakryć głowy, m. in. kapturów. Dodatki i biżuteria noszona przez uczniów powinna być bezpieczna (wielkość kolczyków powinna uniemożliwiać ich zerwanie).
Uczeń nie ma obowiązku noszenia stroju szkolnego podczas:

 1. wycieczek szkolnych;
 2. imprez sportowych organizowanych na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły;
 3. wyjść rekreacyjnych po uzgodnieniu z wychowawcą oddziału;
 4. innych zgodnych z decyzją dyrektora Szkoły.

Strój galowy ucznia stanowi:

1. Dla chłopców:
a) biała koszula z kołnierzem,
b) ciemne (czarne lub granatowe) spodnie;

2. Dla dziewcząt:
a) biała bluzka z rękawami,
b) granatowa lub czarna spódnica nie krótsza niż̇ do połowy uda lub długie spodnie.

Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy podczas:
1) uroczystości szkolnych;
2) reprezentowania Szkoły na zewnątrz;
3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie dyrektor Szkoły lub wychowawca oddziału.

Kary za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia

Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły uczeń może być ukarany poprzez:

 1. doraźne upomnienie ucznia przez wychowawcę lub innych nauczycieli,
 2. upomnienie przez wychowawcę na forum oddziału,
 3. przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej,
 4. wykonanie pracy edukacyjnej w ramach działań wychowawczych związanych z problematyką adekwatną do łamanych zasad (np. gazetka, prezentacja itp.),
 5. zastosowanie karty monitorującej zachowania, tzw. Karty SSD,
 6. naganę pisemną dyrektora szkoły,
 7. przeniesienie ucznia do równoległego oddziału,
 8. naprawienie szkody przez ucznia, odkupienie zniszczonego mienia lub pokrycie kosztów zakupu lub naprawy zniszczonego sprzętu (w porozumieniu z rodzicami),
 9. zakaz udziału w imprezach oddziałowych i szkolnych (zgodnie z bieżącym terminarzem),
 10. wykonanie pracy na rzecz społeczności szkolnej,
 11. wykonanie pracy edukacyjnej w ramach działań profilaktycznych związanych z problematyką popełnionego czynu,
 12. zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy i szkody (bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej, np. wykonanie laurki, przeproszenie itp.),
 13. inne, o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym, wynikające ze specyfiki dokonanego przez ucznia czynu, łamiącego normy społeczne, prawne i obyczajowe.
 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Afazja

YouTube Sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

Rekrutacja

Mapa witryny

Odwiedzający

7283179
DzisiajDzisiaj2274
WczorajWczoraj4000
W tym tygodniuW tym tygodniu17978
W tym miesiącuW tym miesiącu60224
OgółemOgółem7283179

Właśnie teraz

Odwiedza nas 414 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie