al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Wracamy do siebie. Akcja RELACJA. Czekamy na Was :)

Wracamy do szkoły. Odnowimy nasze relacje.

Zakończyła się rekrutacja do klas pierwszych.

Terminy rekrutacji. Ważne informacje.

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa.

Dbam o siebie i innych. Procedura zw. z COVID-19.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

ROK SZKOLNY 2021/2022

pdf Zakres ubezpieczenia

pdf Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

pdf Tabela norm uszczerbku na zdrowiu

pdf Druk do roszczenia

 

Zmiany dotyczące wpłaty składek

Termin wpłaty składek: do 6 października 2021 włącznie. Po tym terminie listy ubezpieczonych będą zamknięte. Poniżej informacje, które są również w dokumencie w załączniku:

Szanowni Państwo,
aby zawrzeć ubezpieczenie można to zrobić na dwa sposoby poniżej:
1) Przekazać składkę wyznaczonej osobie (np skarbnik) z klasy która przelewa całość zebranych składek na wyznaczone poniżej konta, oraz wysyła listę dzieci ubezpieczonych (imię i nazwisko) na maila : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2) Bezpośrednio zrobić przelew na wyznaczone poniżej konta, wpisując imię i nazwisko dziecka / dzieci w tytule przelewu.

Uwaga: jest możliwość ubezpieczenia dzieci spoza szkoły (np. rodzeństwo) ucznia SP 58 Katowice w danej polisie: płacimy składkę i dopisujemy dane tego dziecka w tytule przelewu. Można to zrobić w jednym przelewie.

Poniżej nry kont do wpłaty składek:

I wariant (składka 50 zł)  InterRisk nr konta : 80 1140 2004 0000 3702 8163 9341

II wariant (składka 70 zł) InterRisk nr konta :  37 1140 2004 0000 3102 8163 9342

Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku: 

Dla zdarzeń w okresie 1.09.2021 - 31.08.2022 roku obowiązują poniższe nr polis:

Wariant I (składka 50zł)       EDU-A/P  096563 

Wariant II (składka 70zł)      EDU-A/P  095565

W przypadku zdarzenia proszę o kontakt po zadarzeniu - nie po zakończeniu leczenia. Aby złożyć dokumenty, proszę wypełniony druk do roszczenia wraz z dokumentacją medyczną przesłać na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

------------------------------------------------------------------------------------

Wpłaty składek proszę kierować od jednej osoby (skarbnika) za całość zebranych składek w danym wariancie, w tytule przelewu wpisując nazwę klasy. Oprócz wpłat potrzebna będzie lista ubezpieczonych z poszczególnych wariantów (imię i nazwisko) z klasy - odpowiedni plik exel.
Listy przesyła się na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin przesyłania list ubezpieczonych i składek ustalono do 24 września włącznie (piątek).
Po tym terminie, w poniedziałek, listy  ubezpieczonych zostaną zamknięte i przesłane do Towarzystwa.

Jest możliwość ubezpieczenia dzieci spoza szkoły, np. rodzeństwo (z przedszkola, szkoły średniej). Trzeba wtedy uiścić składkę i wpisać dziecko na listę ubezpieczonych. Poniżej numery kont do wpłaty składek:

I wariant / składka  50 zł /   InterRisk     nr konta:      80 1140 2004 0000 3702 8163 9341

II wariant / składka 70 zł /   InterRisk     nr konta:      37 1140 2004 0000 3102 8163 9342

Osoba do kontaktu:
Tomasz Sikora, tel. 502-071-501

ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo, aby skutecznie ubezpieczyć ucznia trzeba wykonać dwie czynności:

1. Zapoznać się z zakresem ubezpieczenia, ogólnymi warunkami

2. Wybrać jeden z dwóch wariantów do wyboru przy składce 50 zł lub 65 zł.

Obydwa warianty zawierają zdarzenia dotyczące zdarzeń epidemiologicznych.

Dane do wpłaty za I wariant (składka 50 zł)

Składkę w wysokości: 50 zł wpłacamy na dane poniżej:

Rozwazny.pl nr konta: 12 1140 2004 0000 3802 8040 1050 w tytule przelewu koniecznie wpisując: imię i nazwisko ucznia (nie rodzica), klasę.

Dane do wpłaty za II wariant (składka 65 zł)

Składkę w wysokości: 65 zł wpłacamy na dane poniżej:

Rozwazny.pl nr konta : 66 1140 2004 0000 3202 8040 1051 w tytule przelewu koniecznie wpisując: imię i nazwisko ucznia (nie rodzica), klasę.

Brak tych danych będzie skutkować zwrotem wpłaty składki ze względu na brak identyfikacji ubezpieczonego. Można włączyć również do ubezpieczenia rodzeństwo dziecka będącego uczniem SP 58 Katowice.

Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 25 września do północy 2020 roku.

Bardzo proszę nie czekać z wpłatą do ostatniej chwili, ponieważ po tym terminie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta.

Spełnienie powyższych czynników będzie skutkować skutecznym ubezpieczeniem dziecka od 1.09.2020 do 31.08.2021 roku bez potrzeby uzyskania dodatkowych dokumentów oraz potwierdzeń.

pdfZakres ubezpieczenia dwóch wariantów

pdf Ogólne warunki ubezpieczenia

pdf Tabela norm uszczerbku na zdrowiu

W okresie: 1.09.2020 - 31.08.2021 roku

dla wariantu za 50 zł obowiązuje nr polisy: EDU-A / P 084600

dla wariantu za 65 zł obowiązuje nr polisy: EDU-A / P 084605

Instrukcja zgłaszania zdarzeń:

Proszę o pobranie ze strony szkoły druku do roszczeń, wydrukowanie i wypełnienie. Kompletnie wypełniony druk do roszczenia wraz z dokumentacją medyczną proszę przesyłać w formie skanów na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakt z osobą obsługującą ubezpieczenie: Tomasz Sikora tel 502 071 501 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK SZKOLNY 2019/2020

pdf Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Dla zdarzeń w okresie 1.09.2019 - 31.08.2020 roku  funkcjonuje nr polisy: EDU-A/P 067307 (składka 40 zł)

 Dla zdarzeń w okresie 1.09.2019 - 31.08.2020 roku  funkcjonuje nr polisy: EDU-A/P 067308 (składka 56 zł)

Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku

Ubezpieczenie obsługuje: Tomasz Sikora tel.  502 071 501

Druk do zgłoszenia wypadku, Ogólne Warunki Ubezpieczenia i tabelę norm procentowych uszczerbku można znaleźć pod linkiem 

rozwazny.pl/pliki-do-pobrania/ 

Komplet dokumentów wraz z wnioskiem prosimy wysyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły byli ubezpieczeni w Axa

Dla zdarzeń w okresie: 1.09.2018 - 31.08.2019 r. funkcjonują numery polis:

dla wariantu I (42 zł):  92104620

dla wariantu II (55 zł):  92104621

pdf Wniosek o wypłatę świadczenia

Po zdarzeniu prosimy o kontakt z Tomaszem Sikora pod nrem tel. 502 071 501.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły byli ubezpieczeni w Axa

Rodzice zgłaszają się po zdarzeniu, nie po zakończeniu leczenia, osobiście kontaktując sią z przedstawicielem AXA - p. Tomaszem Sikorą, tel. 502 071 501; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły byli ubezpieczeni w Axa

Rodzice zgłaszają się po zdarzeniu, nie po zakończeniu leczenia, osobiście kontaktując sią z przedstawicielem AXA - p. Tomaszem Sikorą, tel. 502 071 501.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zgodnie z definicją nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony - niezależnie od swojej woli - doznał uszkodzenia ciała, rzostroju zdrowia albo zmarł.

Jednocześnie zgodnie z OWU NNW Młodziezy Szkolnj i Akademickiej: "z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku wyczynowego uprawiania sportu. Za wyczynowe uprawianie sportu uważa się uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubó sportowych".

DOKUMENTACJA

Prosimy o czytelne i poprawne wypełnienie druku zgłoszenia szkody oraz załączenie dokumentów, które mają związek z danym zdarzeniem:

  • wypis szpitalny, zaświadczenie o udzieleniu pierwszej pomocy (ksero)
  • kartoteka z przychodni (ksero)
  • ewentualne wyniki innych badań dodatkowych lub konsultacji specjalistów
  • potwierdzenie ze szkoły (o wypadku, który zdarzył się w ramach zajęć szkolnych: dotyczy zajęć sportowych WF, SKS, zawodów międzyszkolnych)
  • protokół powypadkowy (w przypadku wypadków w szkole - jeśli został sporządzony)
  • ksero karty rowerowej (dotyczy wypadków rowerowych)
  • ksero prawa jazdy (dotyczy wypadków komunikacyjnych)
  • w przypadku pobić na terenie szkoły - potwierdzenie dyrekcji szkoły o zgłoszeniu takiego zdarzenia w dniu jego wystąpienia
  • w przypadku napadów i pobić poza szkołą - potwierdzenie z Policji (zdarzenie takie należy zgłosić nie później niż po upływie 7 dni).

Jeżeli wypadek zdarzył się na terenie szkoły, uczeń ma obowiązek od razu zgłosić ten fakt u nauczyciela przedmiotu / dyżurującego / wychowawcy w celu sporządzenia protokołu zdarzenia.

Ksero dokumentacji medycznej składa się po zakończonym leczeniu wraz z drukiem (który uzupełnia rodzic) dostępnym na stronie Ubezpieczyciela lub w sekretariacie szkoły.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DZIECI

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pragnie przypomnieć rodzicom i opiekunom prawnym uczniów o obowiązku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych członków rodziny.

Prosimy rodziców o sprawdzenie u płatnika opłacającego składki na ubezpieczenie zdrowotne (np. u pracodawcy, w Urzędzie Pracy, jeżeli rodzic jest zarejestrowany jako bezrobotny lub w ZUS itp.), czy ich dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli na przykład dokonali Państwo zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego w 1999 roku, a następnie zmienili miejsce pracy lub uzyskali świadczenia emerytalno-rentowe, to należy powiadomić obecnego płatnika lub pracodawcę o konieczności zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego.

Prosimy pamiętać o tym, że tylko jeden z rodziców zgłasza dzieci do ubezpieczenia.

Jeżeli jednak żaden z rodziców nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego i jednocześnie nie posiada także uprawnień wynikających z przepisów o koordynacji (tzn. że nie jest ubezpieczony w żadnym z krajów Unii Europejskiej lub EFTA), zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia powinni dokonać ubezpieczeni dziadkowie.

Natomiast jeśli zarówno rodzice, jak i dziadkowie są nieubezpieczeni, należy zgłosić powyższy fakt w szkole, do której dziecko uczęszcza i na którą wtedy spada obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia.

Zdarza się, że dzieci posiadają własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. np. pobierają świadczenie rentowe, otrzymują stypendium sportowe, z którego pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne lub są zatrudnieni jako pracownicy młodociani -w takim przypadku osoby, które wcześniej dokonały zgłoszenia do ubezpieczenia (rodzic, dziadek lub szkoła), powinny dokonać wyrejestrowania. Także dzieci, które ukończyły 18 lat, ale nie kontynuują nauki, muszą być wyrejestrowane z dniem zakończenia nauki.

Informujemy, że zgodnie z przepisami, osoby, które same będąc ubezpieczonymi dobrowolnie nie zgłoszą członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają karze grzywny.

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny