al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sekretariat@sp58katowice.pl  
rodo   vulcan         bip logo  

Rekrutacja 2024/2025 - zarządzenia i terminy naboru.

Zapraszamy do naszej szkoły. Czekamy na Was :)

Tablica informacyjna. Dofinansowanie w SP 58.

Rządowe programy realizowane w szkole.

Współpraca miasta Katowice z organizacją UNICEF.

Programy i projekty realizowane w naszej szkole.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

"afazJA - możeMY", "WychodziMY poza schemaTY"

Innowacje nauczycieli - inkubator Popojutrze 2.0.

 Sprawozdanie z wizyty na Łotwie w lutym 2018 roku.

 Sprawozdanie z wizyty partnerskiej w naszej szkole 20 - 24 lutego 2017 roku.

 Sprawozdanie z wizyty partnerskiej w naszej szkole 16 - 20 października 2017 roku.

 

"Dźwięki wokół Nas"

erasmus logo Nasza Szkoła od 1 września 2016 roku uczestniczy jako partner w realizacji projektu finansowanego przez Unię Europejską. Projekt nosi nazwę „Sounds Around Us” (Dźwięki wokół Nas), a jego tematyka dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, dźwięku rozumianego jako zjawisko fizyczne i muzyczne. Projekt adresowany jest dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej. Głównym koordynatorem projektu jest Rowan Gate Primary School, szkoła podstawowa dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Wellingborough w Wielkiej Brytanii. Ponadto w projekcie uczestniczą też szkoły z Litwy i Łotwy.

Oto opis działań, jakie podejmowaliśmy do tej pory w ramach tego projektu.

 

Sprawozdanie z wizyty partnerskiej w Kelme na Litwie.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „SOUNDS AROUND US”

 Sprawozdanie z wyjazdu organizacyjnwgo do Wellingborough w Wielkiej Brytanii
- 31.10 - 4.11.2016

 Działania w ramach Eramus+ 2016

O projekcie

Adresaci: klasy 4-6 szkoły podstawowej
Czas realizacji: wrzesień 2016 r. – czerwiec 2018 r.

 Wizyty (mobilności): z podziałem na uczniów i nauczycieli:

 1. Październik 2016 -Wielka Brytania - 5 dni, 6 osób: po 2 nauczycieli z Polski, Litwy i Łotwy
 2. Luty 2017 – Polska - 5 dni - 14 osób: po 2 nauczycieli z Wielkiej Brytanii, Litwy i Łotwy oraz 4 uczniów z Litwy i 4 uczniów z Łotwy
 3. Maj 2017 – Litwa - 5 dni -18 osób: po 2 nauczycieli z Wielkiej Brytanii, Polski i Łotwy, po 4 uczniów z Wielkiej Brytanii, Polski i Łotwy
 4. Październik 2017 - Polska - 5 dni -20 osób: po 2 nauczycieli z Wielkiej Brytanii, Litwy i Łotwy oraz po 4 uczniów z Litwy i z Łotwy oraz 6 uczniów z Wielkiej Brytanii
 5. Luty 2018 – Łotwa - 5 dni - 18 osób - po 2 nauczycieli z Wielkiej Brytanii, Polski i Litwy, po 4 uczniów z Wielkiej Brytanii, Polski i Litwy
 6. Maj 2018 - Wielka Brytania - 5 dni - 18 osób - po 2 nauczycieli z Polski, Litwy i Łotwy oraz po 4 uczniów z Polski, Litwy i Łotwy
 7. Czerwiec 2018 – Łotwa - po 2 nauczycieli z Wielkiej Brytanii, Polski i Litwy.

Nasz projekt „Sounds Around Us”, czyli „Dźwięki Wokół Nas” łączy w sobie naukę o otaczającym świecie, technologię informacyjno-komunikacyjną i muzykę, aby nauczyć dzieci planować i projektować oraz wspierać i rozwijać ich kreatywność. Oprócz naszej szkoły, w projekcie biorą udział jeszcze trzy szkoły: z Wielkiej Brytanii, Litwy i Łotwy.

Planowane działania edukacyjne dla dzieci:

 • Zbadanie powiązań pomiędzy energią elektryczną i dźwiękiem / wynalazki związane z dźwiękiem
 • Muzyka zasilana energią elektryczną - odkrywanie muzyki jako formy komunikacji, która może zmienić sposób w jaki czujemy, myślimy i działamy; odkrywanie i tworzenie dźwięku za pomocą nowych technologii - TIK
 • Programowanie Rytmu - TIK
 • Kompozycja- napisanie piosenki o dźwiękach - Muzyka
 • Rozumienie muzyki - odkrywanie i reagowanie na dzieła znanych kompozytorów z wykorzystaniem instrumentów elektronicznych – muzyka.

Cele:

 1. Stworzenie atmosfery przyjaźni i solidarności wśród europejskich dzieci podczas pracy nad tymi samymi tematami projektu.
 2. Wdrażanie do pracy zespołowej dzieci w każdym z krajów partnerskich oraz tworzenie dźwięków / muzyki, które łączą umiejętności i kreatywność.
 3. Uświadomienie dzieciom różnorodności kulturowej Europy wprowadzając wiedzę o krajach partnerskich poprzez gry, muzykę itp.
 4. Stworzenie dzieciom możliwości poznania zwyczajów i tradycji innych krajów za pośrednictwem wyjazdów oraz z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 5. Zwiększenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną przez uczniów poprzez użycie Skypa, Facebooka, e-maile i stronę w eTwinning.
 6. Zmotywowanie uczniów do nauki, za pomocą innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania.
 7. Uświadomienie znaczenia i przyjemności uczenia się przyrody i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 8. Podczas projektu nauczyciele będą mieli możliwość poszerzenia swoich horyzontów poprzez kontakty z zagranicznymi kolegami, porównanie praktyk oraz dzielenie się wiedzą. Projekt ten zwiększy ich motywację do pracy poprzez wymianę dobrych praktyk nauczania i oceny.

Praca nad projektem:

Zaplanowanych zostało pięć zadań edukacyjnych dla uczniów, jak również pięć szkoleń dla nauczycieli. Każdej szkole przydzielono organizację jednego z planowanych działań. w Polsce odbędzie ewaluacja rozwoju działań projektowych po pierwszej połowie realizacji projektu. Zmierzymy się z wszelkimi napotkanymi dotychczas problemami, takimi jak np. komunikacja.

Przewidywane efekty:

 1. Projekt będzie przygotowaniem dla uczniów do życia społecznego i zawodowego, stymulując ich kreatywność, spontaniczność, kompetencje TIK, umiejętności językowe i pracę w wielokulturowym towarzystwie.
 2. Pod koniec tego projektu chcielibyśmy zobaczyć postępy w wynikach dzieci w nauce przyrody i informatyki. Mamy nadzieję osiągnąć przynajmniej 10% postęp w porównaniu z poprzednimi latami.
 3. Pod koniec realizacji projektu mamy nadzieję na zwiększenie zainteresowania dzieci, zwłaszcza dziewcząt nauką przyrody i informatyki poprzez włączanie ich w działania międzyprzedmiotowe, gdyż dziewczęta w wielu krajach europejskich osiągają wyniki poniżej swoich możliwości w zakresie informatyki i nauk ścisłych. Działania z wykorzystaniem muzyki powinny być bardzo motywujące dla wszystkich dzieci.
 4. Rodzice będą mieli możliwość większego zaangażowania w życie swoich dzieci, zwłaszcza na obszarach o niekorzystnych warunkach ekonomicznych.
 5. Wyniki wdrażanych działań będą zamieszczane na stronie każdej z partnerskich szkół, (jeśli posiadają one własne strony internetowe) lub na TwinSpace.

Koordynator: 
mgr Katarzyna Pastuszka, mgr Dariusz Waloszczyk 

 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Afazja

YouTube Sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

Rekrutacja

Mapa witryny

Odwiedzający

7282906
DzisiajDzisiaj2001
WczorajWczoraj4000
W tym tygodniuW tym tygodniu17705
W tym miesiącuW tym miesiącu59951
OgółemOgółem7282906

Właśnie teraz

Odwiedza nas 308 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie