al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sekretariat@sp58katowice.pl  
rodo   vulcan         bip logo  

Rekrutacja 2024/2025 - zarządzenia i terminy naboru.

Zapraszamy do naszej szkoły. Czekamy na Was :)

Tablica informacyjna. Dofinansowanie w SP 58.

Rządowe programy realizowane w szkole.

Współpraca miasta Katowice z organizacją UNICEF.

Programy i projekty realizowane w naszej szkole.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

"afazJA - możeMY", "WychodziMY poza schemaTY"

Innowacje nauczycieli - inkubator Popojutrze 2.0.

 

Informacja dotycząca przyznania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego
dla uczniów na rok szkolny 2023/2024

     Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Katowice, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2023 r.) kryterium dochodowe 600 zł nettona osobę w rodzinie.

  1. Termin i miejsce składania wniosków: do dnia 15 września 2023 r. w gabinecie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą być składane po tym terminie w uzasadnionych przypadkach.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób pozostających w wspólnym gospodarstwie domowym.
  • Oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny ucznia – (rodziców, opiekunów prawnych/ rodziców zastępczych, opiekunów faktycznych i innych osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego rodziny ucznia) oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku (np. zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy).
  • Osoby niepracujące powinny złożyć oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej że nie pracują i są lub nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, nie podejmują prac dorywczych lub podejmują prace dorywcze i w jakiej wysokości uzyskują z nich dochody, a osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy powinny złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku.
  • W oświadczeniu opisuje się wszelkie sytuacje życiowe i rodzinne wymagające dodatkowego wyjaśnienia.
  • W przypadku składania wniosku przez opiekunów prawnych / rodziców zastępczych należy dołączyć postanowienie sądu dotyczące opieki prawnej /pieczy zastępczej.
  • Realizacja stypendium: Stypendia szkolne realizowane są po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, tj. po 14 dniach od daty potwierdzenia odbioru przez wnioskodawcę w szkole. Wnioski dostępne są do odbioru w gabinecie pedagoga szkolnego oraz na stronie internetowej pod adresem: https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html.

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny.

  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Afazja

YouTube Sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

Rekrutacja

Mapa witryny

Odwiedzający

7283040
DzisiajDzisiaj2135
WczorajWczoraj4000
W tym tygodniuW tym tygodniu17839
W tym miesiącuW tym miesiącu60085
OgółemOgółem7283040

Właśnie teraz

Odwiedza nas 570 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie