al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Rekrutacja do klas pierwszych. зарахування.

Zapraszamy do naszej szkoły. Czekamy na Was :)

Tablica informacyjna. Rządowe programy realizowane w szkole.

Informacje nt. programów.

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa.

Dbam o siebie i innych. Procedura zw. z COVID-19.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

Pracujemy z dziećmi z afazją wg innowacji naszych nauczycieli.

"afazJA - możeMY" - inkubator Popojutrze 2.0.


Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz,
jeśli nie wie - wytłumacz,
jeśli nie może - pomóż...
Janusz Korczak

Logopeda w szkole

Logopeda to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozowaniem oraz terapią wad i zaburzeń mowy.

Zadania logopedy:

  1. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad i zaburzeń mowy.
  2. Wspieranie działań profilaktycznych, w tym, zakresie nauczycieli.
  3. Przeprowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia mowy uczniów.
  4. Diagnoza logopedyczna uczniów wyłonionych podczas badań wstępnych.
  5. Organizowanie pomocy logopedycznej.
  6. Prowadzenie indywidualnej  oraz grupowej terapii logopedycznej.
  7. Współpraca terapeutyczna z rodzicami.
  8. Kierowanie wybranych uczniów do specjalistów z zakresu medycyny (laryngologii, stomatologii) i dziedzin pokrewnych (psychologii, pedagogiki).

We wrześniu przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne w oddziałach klasowych oraz konstruowane indywidualne programy terapii mowy. Zajęcia prowadzone są od października, indywidualnie lub grupowo w zależności od potrzeb dzieci.

Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od przyczyn i stopnia zaburzenia mowy, jak również od współpracy terapeuty z rodzicami. Konieczne są systematyczne, codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu trwające około 10 –15 minut.

 

 

 

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny