al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Rekrutacja do klas pierwszych. зарахування.

Zapraszamy do naszej szkoły. Czekamy na Was :)

Tablica informacyjna. Rządowe programy realizowane w szkole.

Informacje nt. programów.

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa.

Dbam o siebie i innych. Procedura zw. z COVID-19.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

Pracujemy z dziećmi z afazją wg innowacji naszych nauczycieli.

"afazJA - możeMY" - inkubator Popojutrze 2.0.

 KONSULTACJE 18.10.2022 r.

Nauczyciele uczący w oddziałach 4 - 8

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

 Nauczany przedmiot

Godziny

Nr sali

Oddział

1.  

Baczyńska Agnieszka

matematyka

18:00 -19:00

24

 

2.    

Bilińska Magdalena

język polski

17:00–19:00

53

5b

3.     

Blicharska Renata

przyroda, geografia

17:00–19:00

42

8b

4.    

Błażejewska-Ziora Joanna

nauczyciel rewalidacji w zakresie logopedii

17:00–19:00

41

 

5.  

Błońska Zofia

język polski

17:00–19:00

51

4c

6.    

Błotko Małgorzata

edukacja informatyczna, informatyka

17:00–19:00

45

7b

7.   

Brodacka Anna

nauczyciel współorganizujący, nauczyciel rewalidacji

17:00–19:00

1

6b

8.    

Ciesielska Dorota

nauczyciel współorganizujący

17:00–19:00

42

8b

9. 

Darul Ewelina

kierownik świetlicy

17:00–19:00

41

 

10.  

Gancarczyk Dariusz

historia

18:00 -19:00

50

 

11.  

Gawlas Barbara

wychowanie do życia w rodzinie

18:00 -19:00

34

 

12.  

Gawliczek Agnieszka

język angielski, nauczyciel współorganizujący
na języku angielskim

17:00–19:00

52

4b

13.   

Golemiec Karolina

psycholog

17:00–19:00

23

 

14.   

Gorzela Damian

wychowanie fizyczne

17:00–19:00

41

 

15.   

Gorzela Joanna

język angielski

17:00–19:00

41

 

16.  

Grabizna-Kusz Edyta

przyroda, biologia, chemia

17:00–19:00

44

6c

17. 

Guziak Anna

język polski

17:00–19:00

49

7a

18. 

Jakubowska Sandra

matematyka, fizyka

17:00–19:00

43

6a

19.

Jurczyk Marta

język polski

17:00–19:00

57

8a

20.  

Kacperska Monika

wychowanie fizyczne, nauczyciel współorganizujący
na wychowaniu fizycznym

17:00–19:00

41

 

21.  

Kaniewska Joanna

nauczyciel historii, wychowawca świetlicy

17:00–19:00

41

 

22.   

Kłembek Dorota

wychowawca świetlicy

17:00–19:00

41

 

23.        

Konik-Leszczyńska Anna

historia

17:00–19:00

27

 

24.        

Konrad Urszula

nauczyciel współorganizujący, nauczyciel rewalidacji

17:00–19:00

52

4b

25.        

Kościołek Aleksandra

nauczyciel rewalidacji w zakresie rehabilitacji ruchowej

17:00–19:00

41

 

26.        

Kubis-Szlachta Aleksandra

nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel rewalidacji

17:00–19:00

31

 

27.        

Kuczmik Ewa

wychowanie fizyczne, nauczyciel współorganizujący
na wychowaniu fizycznym

17:00–19:00

41

 

28.        

Kukułka Patrycja

wychowawca świetlicy

17:00–19:00

41

 

29.        

Kwiecień Joanna

religia

17:00–19:00

41

 

30.        

Kwitek Agnieszka

nauczyciel rewalidacji w zakresie logopedii

17:00–19:00

41

 

31.        

Labus Karolina

nauczyciel współorganizujący, nauczyciel rewalidacji

17:00–19:00

54

8c

32.        

Lagierska Danuta

wychowanie fizyczne, nauczyciel współorganizujący
na wychowaniu fizycznym

17:00–19:00

41

 

33.        

Marcinkowska-Baran Magdalena

wychowawca świetlicy, nauczyciel rewalidacji

17:00–19:00

41

 

34.        

ks. Moczko Krzysztof

religia

17:00–19:00

41

 

35.        

Mizera Bartosz

muzyka

17:00–19:00

41

 

36.        

Nowak Zofia

nauczyciel współorganizujący, nauczyciel rewalidacji

17:00–19:00

53

5b

37.        

Oracz Agata

etyka

17:00–19:00

41

 

38.        

Pałka Maria

muzyka, plastyka, technika

17:00–19:00

41

 

39.        

Pastwa Bożena

pedagog

17:00–19:00

23

 

40.        

Prandzioch Aleksandra

nauczyciel współorganizujący, nauczyciel rewalidacji

17:00–19:00

49

7a

41.        

Radziejowska-Kosiak Ilona

nauczyciel rewalidacji w zakresie rehabilitacji ruchowej

17:00–19:00

41

 

42.        

Robaszkiewicz Aleksandra

wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie,
wychowawca świetlicy

17:00–19:00

41

 

43.        

Rygielska Romana

przyroda, biologia

17:00–19:00

54

8c

44.        

Szota Anetta

informatyka, plastyka

17:00–19:00

41

 

45.        

Szukalska Katarzyna

wychowawca świetlicy, nauczyciel rewalidacji

17:00–19:00

41

 

46.        

Trembaczowska-Brom Katarzyna

język angielski

17:00–19:00

12

5c

47.        

Varżagolis Elżbieta

język polski, język niemiecki

17:00–19:00

41

 

48.        

Walaszczyk – Szkutnik Karolina

matematyka

17:00–19:00

1

6b

49.        

Waloszczyk Dariusz

język angielski

17:00–19:00

47

5a

50.        

Węgrzyn Irena

matematyka

17:00–19:00

41

 

51.        

Witkowska Sylwia

religia

17:00–19:00

41

 

52.        

Wodarczyk Elżbieta

wychowawca świetlicy

17:00–19:00

41

 

53.        

Wójcik Iwona

język niemiecki, nauczyciel rewalidacji

17:00–19:00

41

 

54.        

Zaczyk Andrzej

wychowanie fizyczne

17:00–19:00

8

8d

 

Nauczyciele uczący w oddziałach 1 - 3

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Godziny 

Nr sali

Oddział

1.

Kaczoch Emilia

17:00 – 19:00

35

1a

2.

Warwas Agata, Sordyl Katarzyna

17:00 – 19:00

28

1b

3

Gawlas Barbara

17:00 – 19:00

34

1c

4.

Brzezina Agnieszka

17:00 – 19:00

33

2a

5.

Knapik Joanna, Żak Milena

17:00 – 19:00

30

2b

6.

Łagódka Agnieszka, Gamrat Anetta

17:00 – 19:00

29

2c

7.

Gawłowska Barbara

17:00 – 19:00

21

2d

8.

Etryk Irena

17:00 – 19:00

36

3a

9.

Konik-Leszczyńska Anna

17:00 – 19:00

27

3b

11.

Jasińska-Sikora Anna

17:00 – 19:00

32

3d

12

Darul Ewelina

17:00 – 19:00

41

 

13.

Wychowawcy świetlicy:
Kaniewska Joanna, Kłembek Dorota, Kukułka Patrycja,
Marcinkowska-Baran Magdalena, Szukalska Katarzyna,
Robaszkiewicz Aleksandra, Wodarczyk Elżbieta.

17:00 – 19:00

41

 

 

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny