al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Rekrutacja do klas pierwszych. зарахування.

Zapraszamy do naszej szkoły. Czekamy na Was :)

Tablica informacyjna. Rządowe programy realizowane w szkole.

Informacje nt. programów.

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa.

Dbam o siebie i innych. Procedura zw. z COVID-19.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

Pracujemy z dziećmi z afazją wg innowacji naszych nauczycieli.

"afazJA - możeMY" - inkubator Popojutrze 2.0.

msza2022

UWAGA


od 1 września 2022r stawka żywieniowa za obiady będzie wynosić 4,50zł

 Zebranie rodziców dzieci korzystających z przewozów odbędzie się
1 września o godz. 9.45 w stołówce szkolnej.

rozpoczecie2022

piknikVII2022

 

 Życzymy Wam wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku.

 bezpieczne wakacje2021  plakat A2 do internetu bezpieczne wakacje 2021 logotypy 473447 677234  bezpieczne wakacje

burza

Sprawdź się przed wakacjami!

Co wiesz? 
Tak czy nie na wakacjach 
Połącz w pary 
Prawda czy fałsz? 
Wykreślanka literowa

O 10.15 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 dla klas 4-8. Było również bardzo uroczyście, odśpiewano hymn państwowy i hymn szkoły. Nastąpiło przekazanie Sztandaru Szkoły przez ósmoklasistów na ręce młodszych kolegów oraz złożenie kwiatów przed tablicą pamiątkową ku czci patronki szkoły — Marii Dąbrowskiej.
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która podkreśliła, jak bardzo jest dumna z uczniów naszej szkoły, którzy życzliwie przyjęli koleżanki i kolegów przybyłych z Ukrainy, pomogli im odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji. Były gratulacje dla absolwentów szkoły, podziękowania, życzenia dalszych sukcesów na nowej drodze. Jak napisał Andrzej Sapkowski: „ Coś się kończy, coś się zaczyna”. Później głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców, dziękując za lata współpracy i życząc wszystkiego najlepszego uczniom opuszczającym szkołę. Nie obyło się bez wzruszeń , jak zwykle przy pożegnaniach.
W dalszej części wręczano świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom, których było wielu.
Po części oficjalnej wystąpili zwycięzcy tegorocznego Przeglądu Małych Form Teatralnych, uczniowie 2a, z przedstawieniem pt. „Zamieszanie w krainie bajek”.
Gdy uroczystość zakończyła się, wszyscy zgromadzeni rozeszli się do klas, życząc sobie dużo słońca i udanego wypoczynku podczas wakacji.
Zdjęcia można zobaczyć w Galerii.

Aleksandra Kościołek  

Rok szkolny 2021/22 nie był łatwym rokiem - zdalna edukacja i inne problemy związane z reżimem sanitarnym utrudniały pracę uczniom i nauczycielom. Mimo tych utrudnień szczęśliwie dotarliśmy do końca roku szkolnego i 24 czerwca 2022 roku o godzinie 9.15 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas 1-3.
Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami odśpiewali hymn narodowy i hymn szkoły. Pani Dyrektor odczytała przemówienie podsumowujące cały rok, dziękując wszystkim nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i trud włożony na rzecz szkoły, a dzieciom życzyła wesołych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Po uroczystym przemówieniu uczniowie z oddziału 2a wraz z wychowawcą Panią I. Etryk zaprezentowali swe zwycięskie przedstawienie pt. Zamieszanie w krainie bajek”.
Po części artystycznej uczniowie i ich wychowawcy udali się do klas, by odebrać świadectwa i nagrody książkowe.
Zdjęcia można zobacyzć w Galerii.

Ilona Radziejowska-Kosiak  

Czas szybko mija i znów kolejny rocznik absolwentów opuszcza mury naszej szkoły.

W czwartek 23 czerwca uczniowie klas siódmych żegnali swoich starszych kolegów i koleżanki. Były wspomnienia wspólnie spędzonych lat, chwile zadumy, ukradkiem otarte łzy. Na pożegnanie ósmoklasiści otrzymali dobre rady na dalsze lata oraz drobny upominek.

Drodzy absolwenci, życzymy Wam odwagi podczas realizacji swoich planów i marzeń.
Pamiętajcie o nas!

Zdjęcia można zobaczyć w Galerii.

Dorota Ciesielska  

 

List Ministra Edukacji i Nauki
z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

 

CZAS WOLNY — TO NIE ZNACZY, ŻE SIĘ NUDZĘ…

22 czerwca uczniowie rozmawiali o bezpieczeństwie podczas wakacji, przypominali ważne zasady oraz oglądali prezentację i filmiki prfilaktyczne. Ponadto rozmawiali o różnych, ciekawych formach spędzania czasu wolnego oraz przygotowywali prace plastyczne, mapy czasu, sketchnotki i krzyżówki. Następnie uczniowie mogli zobaczyć propozycje i dzieła koleżanek i kolegów z innych oddziałów. Ukoronowaniem dnia były gry planszowe i puzzle. I najmłodsi, i najstarsi z wielką pasją aktywnie spędzili czas, pamiętając o zasadach fair play.
Zdjęcia można zobaczyć w Galerii.

Sylwia Witkowska  

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny