al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sekretariat@sp58katowice.pl  
rodo   vulcan         bip logo  

Rekrutacja 2024/2025 - zarządzenia i terminy naboru.

Zapraszamy do naszej szkoły. Czekamy na Was :)

Tablica informacyjna. Dofinansowanie w SP 58.

Rządowe programy realizowane w szkole.

Współpraca miasta Katowice z organizacją UNICEF.

Programy i projekty realizowane w naszej szkole.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

"afazJA - możeMY", "WychodziMY poza schemaTY"

Innowacje nauczycieli - inkubator Popojutrze 2.0.

Telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny

Uczniowie mają obowiązek przestrzegania poniższych zasad korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego:

 1. Używanie sprzętu multimedialnego (telefon komórkowy, smartwatch lub innego sprzętu mającego możliwość nagrywania) na terenie szkoły jest zakazane (rozdział VI pkt 2b i 2g Szkolnego Systemu Dyscyplinarnego). Urządzenia powinny być wyłączone i schowane w szafce bądź w plecaku.
 2. Uczniowie, przynosząc do szkoły sprzęt elektroniczny, czynią to na własną odpowiedzialność́, za zgodą rodziców.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów,
 4. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość kontaktu telefonicznego z rodzicami - w sekretariacie szkoły.
 5. Naruszenie przez ucznia zasad skutkuje zastosowaniem konsekwencji określonych w rozdziale VI, pkt 4.1.n) Szkolnego Systemu Dyscyplinarnego.
 6. Dopuszcza się̨ używanie telefonów komórkowych w celach dydaktycznych w trakcie zajęć na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 

Znaki w dzienniku elektronicznym

W celu uszczegółowienia informacji dotyczącej postępów ucznia i jego trudności w nauce nauczycielowi wolno wpisywać do dziennika elektronicznego znaki, takie jak:

 •  „np” – nieprzygotowany,
 • „bz” - brak zadania,
 • „nz” – niezaliczone,
 • „+” – aktywność na lekcji,
 •  „-” – informacja o braku zaangażowania ucznia w lekcję,
 • „0” – informacja o braku oceny,
 • oraz stosować zapisy w różnych kolorach.

Strój codzienny ucznia stanowi:

1. Dla dziewcząt:

 • długie spodnie, spodenki, spódnica, sukienka (nie krótsze niż do połowy uda)
 • bluza, koszula, koszulka z długim lub krótkim rękawem zakrywającym ramiona i brzuch, dopuszcza się umiarkowany dekolt

2. Dla chłopców:

 • długie spodnie, spodenki (nie krótsze niż do połowy uda)
 • bluza, koszula, koszulka z długim lub krótkim rękawem zakrywającym ramiona i brzuch, dopuszcza się umiarkowany dekolt.

Ze względów zdrowotnych na terenie szkoły obowiązuje lekkie obuwie o wysokości do kostki, na płaskim obcasie i z niewielkim protektorem (wyjątek stanowi zalecone przez lekarza obuwie ortopedyczne).
Ubrania noszone przez uczniów nie mogą eksponować bielizny osobistej, a zakładane bezpośrednio na ciało nie mogą być przezroczyste.
Na terenie szkoły nie wolno nosić nakryć głowy, m. in. kapturów. Dodatki i biżuteria noszona przez uczniów powinna być bezpieczna (wielkość kolczyków powinna uniemożliwiać ich zerwanie).
Uczeń nie ma obowiązku noszenia stroju szkolnego podczas:

 1. wycieczek szkolnych;
 2. imprez sportowych organizowanych na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły;
 3. wyjść rekreacyjnych po uzgodnieniu z wychowawcą oddziału;
 4. innych zgodnych z decyzją dyrektora Szkoły.

Strój galowy ucznia stanowi:

1. Dla chłopców:
a) biała koszula z kołnierzem,
b) ciemne (czarne lub granatowe) spodnie;

2. Dla dziewcząt:
a) biała bluzka z rękawami,
b) granatowa lub czarna spódnica nie krótsza niż̇ do połowy uda lub długie spodnie.

Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy podczas:
1) uroczystości szkolnych;
2) reprezentowania Szkoły na zewnątrz;
3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie dyrektor Szkoły lub wychowawca oddziału.

Kary za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia

Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły uczeń może być ukarany poprzez:

 1. doraźne upomnienie ucznia przez wychowawcę lub innych nauczycieli,
 2. upomnienie przez wychowawcę na forum oddziału,
 3. przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej,
 4. wykonanie pracy edukacyjnej w ramach działań wychowawczych związanych z problematyką adekwatną do łamanych zasad (np. gazetka, prezentacja itp.),
 5. zastosowanie karty monitorującej zachowania, tzw. Karty SSD,
 6. naganę pisemną dyrektora szkoły,
 7. przeniesienie ucznia do równoległego oddziału,
 8. naprawienie szkody przez ucznia, odkupienie zniszczonego mienia lub pokrycie kosztów zakupu lub naprawy zniszczonego sprzętu (w porozumieniu z rodzicami),
 9. zakaz udziału w imprezach oddziałowych i szkolnych (zgodnie z bieżącym terminarzem),
 10. wykonanie pracy na rzecz społeczności szkolnej,
 11. wykonanie pracy edukacyjnej w ramach działań profilaktycznych związanych z problematyką popełnionego czynu,
 12. zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy i szkody (bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej, np. wykonanie laurki, przeproszenie itp.),
 13. inne, o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym, wynikające ze specyfiki dokonanego przez ucznia czynu, łamiącego normy społeczne, prawne i obyczajowe.

 

{tab title=PRAWA DZIECKA|green}

Dekalog dla rodziców dekalog

 • Nie upokarzaj dziecka, bo ono - tak jak ty - ma silne poczucie godności.
 • Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.
 • Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz.
 • Jeżeli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś go i wytłumacz się.
 • Nie bój się utraty autorytetu, dziecko i tak wie kiedy popełniasz błędy.
 • Nigdy nie mów źle o dziecku, w szczególności w obecności innych osób.
 • Nie mów: „zrobisz to, bo ja tak chcę!” — jeżeli musisz czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij.
 • Jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić „z góry swego autorytetu”.
 • Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innym dorosłym (rodzicem) przeciwko dziecku, jeżeli wiesz, że on nie miał racji.
 • Gdy nie wiesz jak postąpić, pomyśl jak ty poczułbyś się będąc dzieckiem.
 • Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka.

LIST DO RODZICÓW - Janusz Korczak (lista próśb Twojego dziecka) 

 1. Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co poproszę. Czasami wystawiam cię na próbę, sprawdzam.
 2. Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Daje mi to poczucie bezpieczeństwa.
 3. Nie postępuj tak, abym czuł się młodszy niż jestem. To prawda, że zachowuję się głupio, żeby udowodnić, że jestem duży.
 4. Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mnie przekonujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.
 5. Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego co zrobiłem.
 6. Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. Pomyśl jednak, czy nie staram się za ich pomocą przyciągnąć twojej uwagi i zainteresowania.
 7. Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się zawiedziony, gdy później ich nie dotrzymujesz. Postaraj się abym nie wątpił w prawdziwość twych słów.
 8. Nie zmieniaj zasad swojego postępowania w zależności od układów. Czuję się wtedy zagubiony i tracę wiarę w ciebie. Przestaję ci ufać.
 9. Nie zbywaj mnie gdy stawiam ci pytania. Tak bardzo potrzebuję rozmowy z tobą.
 10. Nie sugeruj, że jesteś doskonała(y) i nieomylna(y). Przeżywam wstrząs, widząc, że nie jesteś taka(i)
 11. Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów. Bez tego nie mogę się rozwijać. Pozwól mi na upadki abym umiał się podnosić i iść dalej.
 12. Nie zapominaj jak szybko dorastam. Jest ci pewnie trudno dotrzymać mi kroku, ale proszę - postaraj się. To dla mnie ważne.


Mamo... Tato...

Nie zostawiaj mnie samego, kiedy się boję –
Posiedź przy mnie wieczorem.
Nie mów: "bo ja tak chcę" - wytłumacz mi, dlaczego.
Pozwól mi nie jeść tego, czego nie lubię.
Odpowiadaj na moje pytania.
Uszanuj moje tajemnice.
Pozwól mi wybierać przyjaciół i zapraszać ich do domu.
Pozwól mi urządzić pokój tak jak chcę.
Przytulaj mnie często.
Nie trzymaj się sztywno wszystkich reguł –
Pozwól mi czasem na coś szczególnego.
Pozwól mi uczyć się w moim własnym tempie.
Pozwól mi popełniać błędy, pomyłki.
Przyznaj, że i ja mam czasem prawo do złości i gniewu.
Nie karz mnie zbyt surowo.
Nie wyładowuj na mnie swojej złości.
Ty także miej odwagę przyznać się do błędu.
Przepraszaj mnie, jeśli zrobisz coś złego.
Nie wciągaj mnie w sprawy dorosłych.
Pozwól mi wybrać własną drogę.
Pozwól mi być sobą.

Szanuj mnie, żebym szanował innych.
Wybaczaj, żebym umiał wybaczać.
Słuchaj, żebym umiał słuchać.
Nie bij, żebym nie bił.
Nie poniżaj, żebym nie poniżał.
Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać.
Nie wyśmiewaj, nie obrażaj, nie lekceważ.
Kochaj mnie, żebym umiał kochać - uczę się życia ... od ciebie.

PRAWA DZIECKA

Po raz pierwszy prawa dzieci ujęto w Deklaracji Genewskiej w 1924 r., natomiast pełny ich zbiór został zapisany w Konwencji o Prawach Dziecka przygotowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 r. Prawa zawarte w Konwencji można podzielić na:

Prawa osobiste - to te, które przysługują każdemu człowiekowi dlatego właśnie, że jest człowiekiem. Nikt ich ludziom nie daje i nikt ich nie może odebrać.

Prawa socjalne - to prawa, które są wynikiem umowy między obywatelem a państwem.

Prawa polityczne - pełne prawa polityczne przysługują po ukończeniu 18 lat, jednak Konwencja przyznaje dzieciom prawo do stowarzyszania się w organizacjach i klubach.

W Konwencji nie zapomniano o prawach specjalnych:dla dzieci należących do mniejszości narodowych - mają one prawo do uczenia się ojczystego języka, religii, własnej kultury. dla dzieci sprawnych inaczej istnieje prawo do szczególnej opieki lekarskiej i możliwie najlepszych warunków życia i nauki. dla sierot istnieje prawo do innej, zastępczej rodziny lub opieki państwa. dla dzieci, którym zdarzyło się popełnić przestępstwo istnieje prawo łagodniejszego traktowania niż dorosłych przestępców.

PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU

Prawo do życia jest najbardziej podstawowym prawem każdego człowieka. Nikt nikogo nie może życia pozbawić. Państwo musi zadbać o to, żeby ludzie czuli się bezpiecznie. Państwo ma także obowiązek zapewnić jak najlepszy rozwój dzieci. Prawo do rozwoju nie oznacza jedynie rozwoju fizycznego ale też psychiczny, intelektualny. Państwo musi zadbać o odpowiednią ilość szkół i zagwarantować możliwość zdobycia wykształcenia każdemu.

PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE

Dziecka nie wolno rodzicom zabrać. W Polsce tylko sąd może zadecydować o odebraniu dziecka rodzicom - dzieje się tak w wyjątkowych sytuacjach, kiedy rodzice nie chcą lub nie mogą opiekować się dzieckiem; źle je traktują, nie interesują się jego potrzebami, nie leczą gdy jest chore, głodzą. Takim zaniedbanym dzieckiem ma obowiązek zaopiekować się państwo.

PRAWO DO NAZWISKA

W Polsce każdy ma prawo do nazwiska i obywatelstwa. Każde dziecko po urodzeniu musi być zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nazwisko, imię, obywatelstwo oraz pochodzenie są elementami tożsamości człowieka, która jest chroniona przez prawo.

PRAWO DO SWOBODY MYŚLI, SUMIENIA I WYZNANIA

Człowiek ma pełne prawo wyboru co chce myśleć i w kogo chce wierzyć. Każdy ma prawo do szacunku dla swego światopoglądu - nikogo z powodu jego sposobu myślenia czy wyznawanej religii nie wolno prześladować, poniżać ani wyśmiewać jego poglądów lub obrzędów.

PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Prywatne jest wszystko to, co jest osobiste, zarówno rzeczy, mieszkanie, jak również sprawy prywatne i rodzinne. Prawo do prywatności oznacza, że nikomu nie wolno bez szczególnie uzasadnionych powodów (precyzyjnie przewidzianych w przepisach prawnych) wkraczać w nasze życie i sprawy osobiste.

PRAWO DO TAJEMNICY KORESPONDENCJI

Prawo to oznacza, że każdy człowiek (oczywiście dziecko też) może decydować o tym kto przeczyta jego list, pamiętnik czy wiersz. Dorośli mogą zwrócić się do sądu, jeżeli ktoś naruszy to prawo - dzieci podlegają władzy rodzicielskiej więc w ich imieniu mogą wystąpić rodzice.

PRAWO DO NAUKI

W Polsce szkoła podstawowa jest dla wszystkich obowiązkowa i bezpłatna. Prawo do nauki oznacza, że każdy powinien mieć możliwość uczenia się tak długo jak chce i pozwalają mu na to jego zdolności i zainteresowania. Państwo ma obowiązek utrzymywać odpowiednią ilość szkół podstawowych a także tak dużo szkół średnich, żeby każdy kto chce i ma wystarczające umiejętności, mógł uczyć się w odpowiedniej dla siebie szkole średniej. Państwo powinno też zapewnić pomoc finansową uczniom w trudnej sytuacji materialnej, powinno też dbać o to, by dzieci ucząc się rozwijały swoją osobowość, uczyły się szacunku i tolerancji dla innych ludzi różnych kultur i religii, różnych ras i kolorów skóry. Państwo ma także obowiązek zadbać o dostęp każdego dziecka do informacji, czyli wiedzy różnych ludzi, różnie myślących, wiedzy o odkryciach naukowych i zjawiskach - co wpływa na kształtowanie poglądów i postaw. Prawo do informacji oznacza też, że państwo ma obowiązek informować wszystkich o działaniach i decyzjach jakie podejmuje.

PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY

Znęcanie się nad dziećmi jest karane. Prawo zezwala na łagodne karcenie jedynie przez rodziców. Nie wolno też znęcać się psychicznie, to znaczy systematycznie dokuczać dziecku, poniżać go, wyśmiewać lub obrażać. Karana jest również przemoc seksualna.

PRAWO DO STOWARZYSZANIA SIĘ

W Polsce wszystkie dzieci mogą należeć do różnych organizacji młodzieżowych, którymi kierują dorośli np. harcerstwo - jeżeli nie mają skończonych 16 lat potrzebna jest zgoda rodziców. Konwencja o Prawach Dziecka mówi, że dzieci mają prawo stowarzyszać się wyłącznie w celach pokojowych. Ważna dla każdego ucznia jest możliwość działania w samorządzie szkolnym. Ustawa o Systemie Oświaty art.55 pkt 5 mówi: "Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania (...)
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 3. prawo do organizacji życia szkolnego (...)
 4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej
 5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej (...)
 6. prawo do wyboru nauczyciela-opiekuna samorządu.

ZASADA POSZANOWANIA GODNOŚCI

Nie można mówić o prawie do godności, gdyż godność po prostu mamy i nikt nie może nam jej dać lub odebrać. Każdy człowiek ma wrodzone poczucie dumy, honoru osobistego - nikt nie lubi być źle traktowany, poniżany, wyśmiewany czy w jakikolwiek sposób obrażany. Każdy człowiek ma prawo do ochrony przed poniżającym i okrutnym traktowaniem, które narusza jego poczucie godności.

ZASADA RÓWNOŚCI

Ludzie nie rodzą się lepsi lub gorsi, jako ludzie są równi - co nie znaczy jednakowi. Dlatego podobnie jak w przypadku godności nie mówimy o prawie do równości. Kiedy mowa jest o równym traktowaniu przez prawo to chodzi o jednakowe prawa dla ludzi niezależnie od tego czy są bogaci czy biedni, czarni czy biali, mężczyźni czy kobiety. Prawo do równego traktowania (przez prawo) nie oznacza, że wszyscy muszą mieć takie same uprawnienia. Są sytuacje gdy niektórym ludziom przysługują prawa specjalne, np. ludziom niepełnosprawnym. Uprawnienia te służą wyrównywaniu szans dla tych, którym z różnych względów trudniej jest żyć. Świadomość własnych praw, możliwości i ograniczeń, oraz norm regulujących zachowania ma bardzo duże znaczenie dla społecznego rozwoju dziecka. Uczenie przestrzegania praw innych ludzi i radzenia sobie w sytuacji naruszania praw własnych jest elementem przygotowania do życia w demokratycznym społeczeństwie. Nie będzie rzeczą naganną, jeżeli dzieci nauczą się wymagać od dorosłych respektowania swoich praw, praw przysługujących każdemu człowiekowi, nawet temu małemu.

Działania szkoły: Szkoła z Prawami Dziecka

{tab title=BEZPIECZEŃSTWO W SIECI|red}

 Dzieci w wirtualnej siec(opracowanie: Zofia Błońska) 

 

pdf Cyberprzemoc - gdzie szukać pomocy?

 Bezpieczeństwo dzieci on line  

Szanowni Państwo,
w związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie zwracamy się z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zamieszczone poniżej.

 

Informacja dotycząca przyznania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego
dla uczniów na rok szkolny 2023/2024

     Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Katowice, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2023 r.) kryterium dochodowe 600 zł nettona osobę w rodzinie.

 1. Termin i miejsce składania wniosków: do dnia 15 września 2023 r. w gabinecie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą być składane po tym terminie w uzasadnionych przypadkach.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób pozostających w wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny ucznia – (rodziców, opiekunów prawnych/ rodziców zastępczych, opiekunów faktycznych i innych osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego rodziny ucznia) oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku (np. zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy).
 • Osoby niepracujące powinny złożyć oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej że nie pracują i są lub nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, nie podejmują prac dorywczych lub podejmują prace dorywcze i w jakiej wysokości uzyskują z nich dochody, a osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy powinny złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku.
 • W oświadczeniu opisuje się wszelkie sytuacje życiowe i rodzinne wymagające dodatkowego wyjaśnienia.
 • W przypadku składania wniosku przez opiekunów prawnych / rodziców zastępczych należy dołączyć postanowienie sądu dotyczące opieki prawnej /pieczy zastępczej.
 • Realizacja stypendium: Stypendia szkolne realizowane są po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, tj. po 14 dniach od daty potwierdzenia odbioru przez wnioskodawcę w szkole. Wnioski dostępne są do odbioru w gabinecie pedagoga szkolnego oraz na stronie internetowej pod adresem: https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html.

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny.

 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Afazja

YouTube Sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

Rekrutacja

Mapa witryny

Odwiedzający

7478455
DzisiajDzisiaj1105
WczorajWczoraj3388
W tym tygodniuW tym tygodniu4493
W tym miesiącuW tym miesiącu78939
OgółemOgółem7478455

Właśnie teraz

Odwiedza nas 457 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie