al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Rekrutacja 2023/2024 - zarządzenia i terminy rekrutacji.

Zapraszamy do naszej szkoły. Czekamy na Was :)

Tablica informacyjna. Dofinansowanie z budżetu państwa.

Rządowe programy realizowane w szkole.

Współpraca miasta Katowice z organizacją UNICEF.

Programy i projekty realizowane w naszej szkole.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

Pracujemy z dziećmi z afazją wg innowacji naszych nauczycieli.

"afazJA - możeMY" - inkubator Popojutrze 2.0.

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie z "Kulturą mi do twarzy". Zajęcia w ramach projektu realizowane są w świetlicy szkolnej i w oddziałach 1 - 3.

Magda Marcinkowska 

Z kultura mi do twarzy

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2022/2023
INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/informacje-2022_2023.pdf

TERMINY I REGULAMINY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH - ETAP I

Język angielski – 17 października 2022 r. g. 9.00-10.30

Regulamin: https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-jezyk-angielski.pdf

Język polski – 18 października 2022 r. g. 9.00-10.30

Regulamin: https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-jezyk-polski41.pdf

Geografia – 19 października 2022 r. g. 9.00-10.30

Regulamin: https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-geografia.pdf

Matematyka – 20 października 2022 r. g. 9.00-10.30

Regulamin: https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-matematyka1.pdf

Historia – 24 października 2022 r. g. 9.00-10.30

Regulamin: https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-historia.pdf

Chemia – 25 października 2022 r. g. 9.00-10.30

Regulamin: https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-chemia1.pdf

Biologia – 26 października 2022 r. g. 9.00-10.30

Regulamin: https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-biologia11.pdf

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego odbywać się będą na trzech stopniach, z których wszystkie odbędą się na terenie szkoły, do której uczęszczają uczniowie. Konkursy przedmiotowe obejmują i poszerzają treści podstawy programowej danego przedmiotu.

Kryteria kwalifikacji uczestników konkursów do poszczególnych stopni:

 1. do pierwszego stopnia przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności,
 2. do drugiego stopnia kwalifikują się uczniowie, którzy na pierwszym stopniu uzyskali ustalaną przez szkolną komisję konkursową wymaganą liczbę punktów,
 3. do trzeciego stopnia kwalifikują się uczestnicy stopnia drugiego, którzy uzyskają co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.

nowe horyzonty X2022 

nowe horyzonty1 3 X202210 października rozpoczęliśmy filmowe podróże. Pierwszym filmem był „Jakub i Mimmi i gadające psy”. Jakub i Mimmi to para kuzynów, którzy niezbyt się lubią. Wkrótce jednak pojawia się szansa, by to zmienić. Dzieci zaprzyjaźniają się z gangiem gadających psów. Razem walczą o zatrzymanie budowy biurowców w okolicy. Wspólne działanie na rzecz środowiska jednoczy ich i sprawia, że czas spędzony u rodziny na zawsze zostanie w jego pamięci.

Film poprzedziła krótka prelekcja nt. Łotwy, skąd pochodził film. Przybliżono informacje na temat  ludności, kultury, kuchni łotewskiej, tradycji i sportu.
Wątki filmu - czym jest walka o własne podwórko, o swoją dzielnicę i przestrzeń do życia? Dlaczego ekologia jest tak ważna? O przyjaźni z psem.
W listopadzie kolejna filmowa podróż Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię - Włochy.

Wychowawcy 1-3 

Od poniedziałku 10.10.2022 rozpoczynają się pozalekcyjne zajęcia dodatkowe. Rozkład jest dostępny w zakładce: Zajęcia dodatkowe.

W tym tygodniu uczniowie klas ósmych na zajęciach fizyki realizowali tematy dotyczące prądu elektrycznego. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość samodzielnego zbudowania obwodu i poznania zasady przepływu ładunków elektrycznych - zestawy zostały zakupione w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
A zamiast ocen - jako ocena aktywności - uczniowie otrzymali błyskawicę wydrukowaną na drukarce 3D.
Zajęcia uczniowie ocenili na bardzo dobry z minusem...; minus za zbyt mało czasu na "łączenie kabelków". 

facebook    

mein

Sandra Jakubowska 

logaMSRZachęcam do udziału w tegorocznej edycji plebiscytu
PWN-u i Uniwersytetu Warszawskiego.
Zgłoś swoją propozycję w dniach 11 października - 8 listopada.
W Plebiscycie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletnie, tj. które ukończyły 13. rok życia i przedstawią zgodę rodzica lub opiekuna prawnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
Regulamin i formularz do głosowania znajdują się pod niniejszym linkiem.

Magdalena Bilińska  

W dniach 4 i 6 października 2022r. odbyły się pokazy szermiercze zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Zawisza” Katowice. Udział w nich wzięli zawodnicy klubu, którzy są członkami kadry juniorów w szermierce. Przedstawili podstawy szermierki, biały strój szermierczy oraz profesjonalny sprzęt – szpadę elektryczną oraz aparat szermierczy. Zaprezentowali także, pod okiem trenerki UKS „Zawisza” – Pani Angeliki Marszołek, technikę, podstawowe działania szermiercze oraz prawdziwą walkę. Uczniowie mieli okazję zawalczyć między sobą oraz spróbować swych sił w zabawie na specjalnej tablicy, która sprawdza refleks. Trenerka omówiła zalety szermierki i zachęciła do uprawiania tego pięknego sportu.

W dniu 4 października 2022r. uczniowie naszej szkoły startowali w Sztafetowych Biegach Przełajowych zorganizowanych w ramach Mistrzostw Katowic. Cztery drużyny reprezentowały SP58, a najlepszy wynik osiągnęły dziewczęta z oddziałów 7-8 w składzie: Nadia N., Aleksandra i Anna P., Zofia K., Zuzanna K., Julia Z. zajmując 4 miejsce na 19 drużyn. Zawody odbyły się w Dolinie Trzech Stawów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałą sportową postawę oraz życzymy dalszych sukcesów.

Dzien usmiechu

czytam z klasa lekturki spod chmurki

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”

Już kolejny raz bierzemy udział w IV edycji projektu czytelniczego „Czytam z klasą”. Tym razem projekt odbywa się pod hasłem „Podróżowanie przez czytanie”. Nasi uczniowie w ramach projektu będą rozwijać zamiłowania czytelnicze przez aktywne czytanie lektur szkolnych przy jednoczesnym odkrywaniu różnych zakątków Polski i Europy.

CELE PROJEKTU:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności,
 • kultury i tradycji,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Zachęcamy do odkrywania tajemnic ukrytych w szkolnych książkach! 😊 
Wychowawcy 1-3  

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny