al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Wracamy do siebie. Akcja RELACJA. Czekamy na Was :)

Wracamy do szkoły. Odnowimy nasze relacje.

Zakończyła się rekrutacja do klas pierwszych.

Terminy rekrutacji. Ważne informacje.

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa.

Dbam o siebie i innych. Procedura zw. z COVID-19.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

      Nasza szkoła uzyskała certyfikat "Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły 2021". Co prawda, nasz projekt "Potrzebuję, więc drukuję" nie wygrał w głosowaniu, ale nie poddajemy się. Zostaje w pamięci i czeka na koleje programy grantowe. Dziękujemy Wszystkim, któzy na nas głosowali :).

cert Dobrze zaprojektowana2021

Sandra Jakubowska  

       Dnia 12 marca w Naszej Szkole obchodziliśmy Święto Matematyki połączone ze Świętem Liczby π, przypadającym na 14 marca. Z tej okazji na lekcjach on-line zarówno matematyki, jak i innych przedmiotów, przybliżano uczniom wiadomości dotyczące Ludolfiny poprzez: odkrywanie liczby π, jako ilorazu długości okręgu i jego średnicy, rozwiązywanie escape room, wyszukiwanie informacji oraz rozwiązywanie quizów wiedzy, zabawy słowami zawierającymi litery „PI”, fotografowanie rozwinięcia dziesiętnego liczby, budowanie miasta w oparciu o kolejne cyfry rozwinięcia, tworzenie logo liczby π, rozwiązywanie zadań matematycznych związanych z liczbą π, wyszukiwanie miejsca o współrzędnych geograficznych równych przybliżonej wartości liczby π, a nawet wykonywanie ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego w ilości powtórzeń 3 serie po 14 powtórzeń :)
       Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się do zabawy.

PI 2021 1    PI 2021 2

Karolina Walaszczyk-Szkutnik  

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Logopedy, które jak co roku wypadają 6 marca, w naszej szkole odbył się konkurs adresowany do uczniów: "Zostań twórcą gry logopedycznej".
Drodzy Uczestnicy! Wasze zaangażowanie, kreatywność, oryginalność przyczyniły się do nie lada problemów. Nie jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić Waszych prac. Dla nas każda praca zasługuje na 1 miejsce. Gratulujemy Wam pomysłowości!
Każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony! Nagrody zostaną wręczone na apelu podsumowującym!

logoped 2021 1  logoped 2021 2

Organizator konkursu
Joanna Błażejewska-Ziora

Konkurs Miejski dla świetlic szkolnych „Bajkowy Świat Europy” 2021.
I EDYCJA ONLINE!

     W środę odbyła się kolejna już edycja Konkursu Miejskiego dla świetlic szkolnych „Bajkowy Świat Europy”. Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, dlatego że odbyło się w formie online na platformie ZOOM. W ramach współpracy ze Strażą Miejską w Katowicach przygotowane zadania konkursowe sprawdzały wiedzę zarówno na temat wybranych bajek i baśni państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i właściwych relacji dotyczących kontaktów sąsiedzkich. Jak co roku mogliśmy liczyć na świetnie przygotowanych uczestników. Rywalizacja przebiegła nam w miłej atmosferze, a uczniowie pokonywali zadania z prędkością, która przerosła nasze oczekiwania! Wszystkie konkurencje przygotowane były na platformach internetowych: QUIZIZZ, LEARNINGAPPS, WORDWALL. Zwycięska drużyna mogła być tylko jedna….????

A oto wyniki konkursu:

  1. Szkoła Podstawowa nr 36 K. K. Baczyńskiego
  2. Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej
  3. Szkoła Podstawowa nr 42 im. J. Kantorówny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12

Gratulujemy zwycięzcom i oczywiście zapraszamy za ROK ????

Koordynator konkursu: Emilia Kaczoch  

1Kacper2021

aplikacja stopcovid

KANGRUR MATEMATYCZNY 2021 - ZMIANA TERMINU

Decyzją Komitetu Organizacyjnego Konkursu jego termin zostaje przesunięty na 22 kwietnia 2021 r. - godz. 9.00.

Karolina Walaszczyk-Szkutnik  


HARMONOGRAM KONSULTACJI
Z PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH
DLA KLAS 8

  • Konsultacje odbywają się na terenie szkoły.
  • Uczniowie biorą w nich udział z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  • W konsultacjach jednorazowo może wziąć udział do 5 uczniów.

Uczeń, który chce wziąć udział w konsultacjach, zgłasza taką chęć nauczycielowi uczącemu, od którego otrzymuje informację dotyczącą terminu (zgodnego z poniższym harmonogramem), w którym może przyjść do szkoły. Jeżeli bowiem chęć udziału w takich zajęciach wyrazi więcej niż 5 uczniów, nauczyciel dokona podziału na grupy i wyznaczy termin na kolejny tydzień zajęć.

Oddział 8a

Język polski – wtorek – 16.00-16.45
Matematyka – piątek – 14.30 – 15.15
Język angielski – środa – 16.30-17.15

Oddział 8b

Język polski – wtorek – 15.00-15.45 zmiana terrminu
Matematyka – czwartek – 16.00-16.45
Język angielski – poniedziałek – 15.30-16.15

Oddział 8c

Język polski – poniedziałek - 16.15-17.00
Matematyka – wtorek – 16.00-16.45
Język angielski – środa – 16.15-17.00

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny