al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Rekrutacja 2023/2024 - zarządzenia i terminy rekrutacji.

Zapraszamy do naszej szkoły. Czekamy na Was :)

Tablica informacyjna. Dofinansowanie z budżetu państwa.

Rządowe programy realizowane w szkole.

Współpraca miasta Katowice z organizacją UNICEF.

Programy i projekty realizowane w naszej szkole.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

Pracujemy z dziećmi z afazją wg innowacji naszych nauczycieli.

"afazJA - możeMY" - inkubator Popojutrze 2.0.

        09 maja 2023 r. przeprowadzono warsztaty dla młodzieży z klas 5 i 6 nt. inwazyjnych roślin obcego pochodzenia pt. „Inwazja obcych” w ramach projektu pt. „Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce – IAS/ecoSystemCARE”. Warsztaty przeprowadziła dr hab. Alina UrbiszWydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczniowie wysłuchali krótkiej prezentacji multimedialnej, dzięki której dowiedzieli się m.in.: co to jest bioróżnorodność, co to są gatunki obcego pochodzenia - w tym organizmy inwazyjne. Podano również charakterystykę wybranych inwazyjnych gatunków roślin (m.in. miejsce naturalnego występowania, cel sprowadzenia, drogi rozprzestrzeniania, cechy ułatwiające rozprzestrzenianie się). Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy i przygotowywali plakaty dotyczące gatunków inwazyjnych z dostarczonych przez organizatora materiałów. Każda grupa miała za zadanie zatytułować swój plakat oraz wskazać sposoby ograniczania występowania gatunków inwazyjnych. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Edyta G.-K.

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny