al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Rekrutacja 2023/2024 - zarządzenia i terminy rekrutacji.

Zapraszamy do naszej szkoły. Czekamy na Was :)

Tablica informacyjna. Dofinansowanie z budżetu państwa.

Rządowe programy realizowane w szkole.

Współpraca miasta Katowice z organizacją UNICEF.

Programy i projekty realizowane w naszej szkole.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

Pracujemy z dziećmi z afazją wg innowacji naszych nauczycieli.

"afazJA - możeMY" - inkubator Popojutrze 2.0.


„CUKIERKI”

       W grudniu i styczniu w oddziałach klas 1-3 odbyły się zajęcia profilaktyczne „ Cukierki” prowadzone przez przedstawiciela Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach.
       „Cukierki" to program profilaktyczny opracowany na podstawie bajki Agnieszki Grzelak o tym samym tytule. Bajka oraz sam program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jest skierowany do uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej.
       Celem programu jest między innymi rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia wśród dzieci, kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo w relacjach z obcymi osobami, nauka postaw asertywnych względem nieznajomych, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, na przykład proszenia o pomoc zaufane osoby dorosłe: opiekunów, wychowawców, pracowników szkoły.
       Uczniowie z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach, chętnie uczestniczyli w scenkach dramowych, wykonywali prace plastyczne.

Anieszka Łagódka 
Bożena Pastwa 

cukierki

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny