al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych.

Zapraszamy do naszej szkoły. Czekamy na Was :)

Tablica informacyjna. Rządowe programy realizowane w szkole.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa.

Dbam o siebie i innych. Procedura zw. z COVID-19.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

czytanie rzadziRusza pierwsza w Polsce potężna kampania samorządowców na rzecz czytelnictwa. Unia Metropolii Polskich, czyli 12 największych polskich miast i Fundacja Powszechnego Czytania pokazują, dlaczego czytanie ma moc polepszania świata.
Prezydenci dwunastu polskich metropolii występują w roli ambasadorów czytania – zapraszają do półprywatnej rozmowy, dzielą się swoimi upodobaniami literackimi, pokazują, że #CzytanieRządzi!
Katowice od wielu lat wspierają i propagują ideę czytelnictwa wśród mieszkańców, organizując liczne eventy, konkursy, wydarzenia za pośrednictwem takich miejskich projektów jak min.: Narodowe Czytanie, Głośno o książkach!, Ferie z Książką, Lato z Książką, Czytanie na dywanie, Katowicka Wielka Liga Czytelnicza.
W zamyśle organizatorów kampania ma być zaczynem do gigantycznego, wspólnego długofalowego wysiłku, rozmów, debat i pracy na rzecz poszerzenia grona czytających w Polsce.
Zaproszeni są wszyscy: rodzice, dzieci, nauczyciele, bibliotekarze, samorządowcy, instytucje, firmy i organizacje pozarządowe. Wspólne, osobiste zaangażowanie Prezydentów największych polskich miast na rzecz upowszechnienia czytania, to wyraz troski o rozwój mieszkańców.
Zachęcamy do zapoznania się z ideą kampanii: https://metropolie.pl/artykul/czytanierzadzi-kampania-samorzadowcow-na-rzecz-czytelnictwa oraz z filmem promującym Katowice w ramach akcji z udziałem prezydenta dr Marcina Krupy, a także gościa specjalnego: Jarosława Juszkiewicza, polskiego głosu Google: Czytanie Rządzi. Katowice - YouTube.

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny