al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

  • Zakończenie roku 2018/2019

  • 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

  • Przegląd Małych Form Teatralnych - marzec 2019

  • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Informacje dotyczące rekrutacji do naszej szkoły.

Zapraszamy do SP 58. Rodzicu, zapoznaj się z informacjami.

Akcja "Przerwany marsz". Stwórzmy "Pamiętniki Pokoleń".

Mija 80 lat od wybuchu II wojny światowej.

Startuj w V biegu rodzinnym - sztafecie powstańczej.

Zachęcamy do wspólnego biegu w sobotę 19 października.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców do współpracy polegającej na podejmowaniu rozmaitych działań
na rzecz Szkoły Promującej Zdrowie. Wszelkie pomysły oraz propozycje proszę zgłaszać,
a my z ogromną chęcią wdrożymy je w życie szkolne wspólnie z zespołem do spraw promocji zdrowia.

Z poważaniem 
Zofia Nowak i Alicja Wiśniowska 

20 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami uczestniczyli w corocznej akcji Sprzątanie Świata. Wszyscy otrzymali rękawiczki ochronne, kolorowe worki do selektywnej zbiórki odpadów i udali się, aby sprzątać wyznaczone tereny. Uczniowie aktywnie porządkowali tereny na naszym osiedlu oraz wokół szkoły. Celem takich działań jest budowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów, nauka selektywnej zbiórki odpadów, jak również dbałość o estetykę najbliższego otoczenia.

Renata Blicharska 

bez plecakow Wzorem ubiegłego roku organizujemu akcję "Tydzień bez plecaka w klasie",
która będzie trwała cały tydzień: 07-11 października 2019 r.

 

Cele akcji:

  • popularyzacja wśród uczniów właściwej higieny pracy polegającej na zminimalizowaniu noszenia na terenie szkoły ciężkich  plecaków (tornistrów) z podręcznikami;
  • uświadomienie uczniom właściwego zorganizowania własnego pobytu w szkole poprzez pozostawienie większości  podręczników w szafkach uczniowskich i przychodzenia na zajęcia lekcyjne tylko z właściwym zestawem edukacyjnym.

Nauczyciele będą motywowali uczniów do wchodzenia na poszczególne zajęcia lekcyjne tylko z koniecznymi przyborami i podręcznikami. Dla uczniów, których tornistry nie zmieszczą się do szafki, zostanie wyznaczone przy portierni miejsce, gdzie będą mogli je bezpiecznie zostawić na czas pobytu w szkole.

Opiekunowie SU  

V Bieg Rodzinny – sztafeta powstańcza
19 października 2019 r.

Bieg Rodzinny to cykliczna impreza, której organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 58 w Katowicach, wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK. Naszym celem jest popularyzacja zdrowego stylu życia oraz sportów biegowych. Dzięki tego typu inicjatywom mamy nadzieję zachęcić dzieci, młodzież i rodziców do aktywnego spędzania czasu wolnego.
W tegorocznej edycji zawodów chcemy nawiązać do ważnej dla Ślązaków rocznicy, by oprócz rozwoju fizycznego uczniów promować także postawy patriotyczne oraz przywiązanie do dużej i małej Ojczyzny. Zaproponowaliśmy zatem sztafetową formę biegów, symbolicznie nawiązującą do trzech powstań śląskich.

2 10 2019 dzien glosnego czytania

 

2 października obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Czekaliśmy z tym wydarzeniem na powrót uczniów oddziałów trzecich z zielonej szkoły.
Podczas spotkania w auli szkolnej ze Słodziakami uczniowie mieli okazje wysłuchać opowiadania, które przeczytała dla wszystkich pani Dyrektor Dorota Rembiasz-Gaborska. Wszystkim bardzo się spodobała miłosna historia myszy i nietoperza :-) 

Obchodami Głośnego Czytania rozpoczynamy coroczną kampanię Cała Polska czyta dzieciom.
 
Aleksandra Kubis-Szlachta 
Agata Warwas 

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny