al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Jasełka szkolne

  "Idą Święta..."

 • Ślubowanie Pierwszoklasistów

  Pasowanie

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Rekrutacja elektroniczna. Rekrutacja od 23 marca 2020.

Zapraszamy do SP 58. Rodzicu, zapoznaj się z informacjami.

Organizacja pracy szkoły podczas epidemii.

Pobierz materiały, przeczytaj, skorzystaj :-)

Zaczynamy sportową zabawę, przed nami 5 rund.

Zakwalifikowaliśmy się do programu "Pomarańczowa Siła".

Doradztwo zawodowe. Orientacja zawodowa. Wybór szkoły.

Poznaję - planuję - wybieram. Zapoznaj się z poradnikiem.

Uwaga!

Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do klas 3. i 4.

Przypominamy, że:
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na okres  I etapu edukacyjnego przed dniem 1 września 2017 r. zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej. Ostateczną datą jest 31 sierpnia 2017 r.
Orzeczenia wydane na okres I etapu edukacyjnego od dnia 1 września 2017 r. zachowują ważność na czas ich wydania, czyli do czasu zakończenia kształcenia w klasie III szkoły podstawowej.
(Na podstawie: Art. 312. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60).

 

POMOC PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA W NASZEJ SZKOLE

 Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 Substancje psychoaktywne wśród uczniów. Profilaktyka

Skutki prawne związane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

 Gdzie szukać pomocy?

Prośba o wydanie opinii:

 

Szkoła dysponuje dwoma gabinetami pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • PSYCHOLOG SZKOLNY - s. 23
 • PEDAGODZY SZKOLNI - s. 21 (obok portierni) oraz s. 23

Harmonogram pracy od 07.05.2020 r.

Specjalista

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

PSYCHOLOG
mgr Aneta Neffe

8.00-13.30

14.30-17.00

8.00-12.30

9.30-13.00

10.00-14.00

W tym dyżur dla rodziców/uczniów:
platforma Microsoft Teams/
Numer telefonu 512627609

11.00-12.00

16.00-17.00

11.00-12.00

10.00-11.00

15.00-16.00

PEDAGOG
mgr Bożena Pastwa

-

-

8.00-16.00

-

-

W tym dyżur dla rodziców/uczniów:
platforma Microsoft Teams

-

-

8.00-9.00
15.00-16.00

-

-

 

Zachęcamy do korzystania z dyżurów telefonicznych oraz na platformie Microsoft Teams.

W razie pytań  i w sytuacjach wyjątkowych, jeśli będzie potrzeba rozmowy w innych niż proponowane w harmonogramie godziny,  prosimy o kontakt poprzez dziennik elektroniczny lub adresy służbowe:
Aneta Neffe (psycholog) – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bożena Pastwa (pedagog) – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

--------------------------------------------------------------------- 

Dyżury pedagoga i psychologa od 03.02.2020 r.

Specjalista

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

PEDAGOG
mgr 
Ewa Podemska-Pniok

 12.20-16.20

8.45-12.45

Działania doradcze

11.20-14.20

9.20-12.20

PSYCHOLOG
mgr 
Aneta Neffe

8.00-13.30

14.30-17.00

8.00-12.30

8.00-11.30

8.00-14.00

PEDAGOG
mgr 
Bożena Pastwa

 

  8.00-16.00   

 

 

Działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w naszej szkole mają na celu, zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły, szeroko pojęte:

wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawczo-terapeutyczną.

W zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in.:

 1. Prowadzimy działania diagnostyczne i rozpoznajemy indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.
 2. Prowadzimy różnorodne działania (zajęcia terapeutyczne, zajęcia wychowawcze, indywidualne konsultacje, porady dla uczniów i rodziców) mające na celu pomoc w przypadku zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce, trudności wychowawczych, indywidualnych problemów szkolnych lub życiowych.
 3. Wspieramy uczniów uzdolnionych, pomagamy w ukierunkowaniu ich drogi szkolnej.
 4. Tworzymy model systemowej pomocy we współpracy z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
 5. Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, policja, straż miejska, ośrodki pomocy społecznej, sądy, kuratorzy nieletnich) w zakresie zapobiegania trudnościom, wspomagania w rozwiązywaniu problemów, ukierunkowania wsparcia rodziny.
 6. Udzielamy pomocy rodzicom w różnorodnych trudnościach wychowawczych i edukacyjnych ich dzieci.
 7. Udzielamy pomocy materialnej w zakresie stypendiów i wyprawki szkolnej: Pomoc materialna
 8. Udzielamy porad i konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów (zajęcia, warsztaty, konsultacje).

 

Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu preorientacji zawodowej w roku szkolnym 2016/2017

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny