al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

  • Zakończenie roku 2018/2019

  • 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

  • Przegląd Małych Form Teatralnych - marzec 2019

  • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Informacje dotyczące rekrutacji do naszej szkoły.

Zapraszamy do SP 58. Rodzicu, zapoznaj się z informacjami.

Akcja "Przerwany marsz". Stwórzmy "Pamiętniki Pokoleń".

Mija 80 lat od wybuchu II wojny światowej.

Startuj w V biegu rodzinnym - sztafecie powstańczej.

Zachęcamy do wspólnego biegu w sobotę 19 października.

 

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Spotkanie  Data  Adresaci i godziny 
Zebranie organizacyjne 24.09.2019 godz. 17.00 kl. 1-4
godz. 18.00 kl. 5-8
Konsultacje 22.10.2019 godz. 17.00 - 18.00
Zebranie śródroczne 19.11.2019  godz. 17.00 kl. 1-4
godz. 18.00 kl. 5-8
Konsultacje 10.12.2019  godz. 17.00 - 18.00
Wywiadówka 04.02.2020  godz. 17.00 kl. 1-4
godz. 18.00 kl. 5-8
Konsultacje 10.03.2020  godz. 18.00 - 19.00 kl. 1-6 
Konsultacje  17.03.2020  godz. 16.00 - 18.00 kl. 7-8
Zebranie śródroczne 28.04.2020  godz. 17.00 kl. 1-4
godz. 18.00 kl. 5-8
Konsultacje 02.06.2020  godz. 17.00 - 18.00 

 

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny