al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

  • Zakończenie roku 2018/2019

  • 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

  • Przegląd Małych Form Teatralnych - marzec 2019

  • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Informacje dotyczące rekrutacji do naszej szkoły.

Zapraszamy do SP 58. Rodzicu, zapoznaj się z informacjami.

Akcja "Przerwany marsz". Stwórzmy "Pamiętniki Pokoleń".

Mija 80 lat od wybuchu II wojny światowej.

Startuj w V biegu rodzinnym - sztafecie powstańczej.

Zachęcamy do wspólnego biegu w sobotę 19 października.

20 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami uczestniczyli w corocznej akcji Sprzątanie Świata. Wszyscy otrzymali rękawiczki ochronne, kolorowe worki do selektywnej zbiórki odpadów i udali się, aby sprzątać wyznaczone tereny. Uczniowie aktywnie porządkowali tereny na naszym osiedlu oraz wokół szkoły. Celem takich działań jest budowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów, nauka selektywnej zbiórki odpadów, jak również dbałość o estetykę najbliższego otoczenia.

Renata Blicharska 

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny