al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Jasełka szkolne

  "Idą Święta..."

 • Ślubowanie Pierwszoklasistów

  Pasowanie

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Zagłosuj na nasz projekt, byśmy mogli go realizować :)

Oddaj swój głos w terminie 1-11 grudnia 2020 r.

Informacje i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole od 1 września 2020 r.

Bezpieczny powrót do szkoły.

Zaczynamy sportową zabawę, przed nami 5 rund.

Zakwalifikowaliśmy się do programu "Pomarańczowa Siła".

 

Sprawozdanie z udziału Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1
w realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
„Szkoła z Prawami Dziecka”

20 kwietnia 2011 roku, w związku z 20. rocznicą ratyfikowania przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka, nasza szkoła zgłosiła swój udział w drugiej edycji programu edukacyjnego „Szkoła z prawami dziecka”.

Organizatorem projektu był UNICEF, a szkolnym koordynatorem mgr Iwona Wójcik. Projekt realizowano w szkole od 20.04.2011 do 10.06.2011. Do realizacji włączona została cała młodzież ucząca się w Zespole Szkół Integracyjnych.

Celem projektu było przekazanie uczniom wiedzy o tym,:

 • czym są prawa dziecka,
 • jak rozumieć artykuły Konwencji o Prawach Dziecka,
 • co zrobić w sytuacji, kiedy prawa dziecka są łamane.

W szkole zostały zrealizowane w ramach projektu takie zadania, jak:

Zadanie nr 1: przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących praw dziecka

W oparciu o szkolny scenariusz zajęć „ Prawa Dziecka” oraz specjalnie przygotowane przez UNICEF materiały zawierające informacje merytoryczne na temat praw dziecka, prezentacje, a także zestaw gotowych scenariuszy zajęć - nauczyciele wychowawcy przeprowadzili lekcje wychowawcze poświecone prawom dzieci (zajęcia zrealizowane zostały we wszystkich klasach 1-6 SP i I – III Gimnazjum).

Zadanie nr 2: konkurs filmowy dla uczniów klas gimnazjalnych

Uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w konkursie filmowym „Prawa dziecka oczami dziecka” organizowanym przez UNICEF w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. Pod kierunkiem pana Witolda Wawrzyczka nakręcili film pod tytułem „ Zadanie domowe”, w którym pokazali łamanie takich praw dziecka, jak: prawo do tajemnicy korespondencji oraz prawo do życia bez wyzysku i przemocy. Film został wysłany na konkurs filmowy do UNICEF.

Zadanie nr 3: „PRAWA DZIECKA WIERSZEM PISANE” – pisanie wierszy poruszających tematykę związaną z Prawami Dziecka

Zadanie zostało zrealizowane pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej oraz w klasach I- III gimnazjum. Uczniowie napisali ponad 80 wierszy. Najciekawsze wiersze zostały zebrane w tomik poezji „Prawa Dziecka wierszem pisane”, oprawione i przekazane do szkolnej biblioteki.

Zadanie nr 4: „PRAWA DZIECKA WIDZIANE OCZAMI DZIECI” – wykonanie prac plastycznych przedstawiających Prawa Dziecka

Zadanie zostało zrealizowane na lekcjach plastyki i techniki w klasach 4-6 SP oraz na zajęciach zintegrowanych w klasach 1-3 SP pod kierunkiem wychowawców. Uczniowie klas 4-6 przedstawiali w formie plastycznej wybrane przez siebie prawo z Konwencji o Prawach Dziecka, natomiast uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej wykonywali grupowe plakaty przedstawiające różne prawa dziecka.

Zadanie nr 5: zorganizowanie galerii prac plastycznych pod hasłem: „PRAWA DZIECKA WIDZIANE OCZAMI DZIECI”: z wykonanych przez uczniów klas szkoły podstawowej prac plastycznych powstała galeria prac

Zadanie nr 6: zorganizowanie apelu propagującego Prawa Dziecka przez Szkolny Klub Europejski (zadanie zostało zrealizowane pod kierunkiem pani Iwony Wójcik i pani Renaty Blicharskiej — opiekunów SKE). Na apelu przedstawione zostały prawa dziecka w montażu słowno-muzycznym. Oprawę stanowiła galeria prac plastycznych oraz prezentacja najciekawszych wierszy napisanych przez uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.

Ponadto przygotowano na korytarzu szkolnym gazetkę ścienną związaną z Prawami Dziecka oraz zamieszczono na szkolnej stronie internetowej szkoły materiały informacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców dotyczące Praw Dziecka oraz szkolny harmonogram realizacji zadań w ramach projektu.

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny