"Akademia" to platforma dla wszystkich zainteresowanych wspieraniem rozwoju dzieci w wieku szkolnym.