CMInform

Zajęcia z informatyki w ramach projektu. Dzieci uczą się myślenia algorytmicznego oraz programowania.