Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Spotkanie  Data  Adresaci i godziny 
Zebranie organizacyjne 21.09.2021 godz. 17.00

  klasy 1    stacjonarnie
  klasy 2- 3 online

godz. 18.00
   klasy 4 stacjonarnie
   klasy 5-8 online

Konsultacje 19.10.2021 godz. 17.00 - 19.00 online
Zebranie śródroczne 16.11.2021  godz. 17.00 kl. 1-2 online
kl. 3 stacjonarnie
godz. 18.00 kl. 4, 5, 7 online
kl. 6, 8 stacjonarnie
Konsultacje 14.12.2021  godz. 17.00 - 19.00 online
Wywiadówka

01.02.2022

godz. 17.00 kl. 1, 3, 4 online
kl. 2 stacjonarnie
godz. 18.00 kl. 6, 8 online
kl. 5, 7 stacjonarnie
Konsultacje 15.03.2022  godz. 16.00 - 18.00 / 
godz. 18.00 - 20.00 
     
Zebranie śródroczne 26.04.2022  godz. 17.00 kl. 1-4
godz. 18.00 kl. 5-8
Konsultacje 24.05.2022  godz. 17.00 - 19.00