Mając na uwadze aktualne wyzwania edukacji oraz wspieranie dzieci i młodzieży po okresie pandemii, Biblioteka Pałacu Młodzieży w Katowicach w roku szkolnym 2022/23 przygotowała w swojej ofercie zajęcia wspomagające rozwój psychoedukacyjny dzieci w wieku 5 - 9 lat, które noszą nazwę „Odrabialnik". Szczegółowe informacje odnośnie formy, zapisów, terminarza znajdują się na plakacie.

odrabialnik