Oferty szkół na rok 2021/2022

mielczar  sltzn   DO IVLO http://maczek.edu.pl/szkola/aktualnosci-szkolne/dzien-otwarty-15-16042021r

  II LO ZAPROSZENIE TYDZIEN OTWARTY 2021    dzien otwarty zsh   Dzien otwarty KLO 

Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

 mapa karier

UWAGA UCZNIOWIE KLAS 7 i 8

Przypominamy, że Mapa Karier organizuje bezpłatne spotkania dla młodzieży z cyklu #ZawodowyStream.

Do tej pory odbyły się spotkania:

 • Temat: „Jak się pracuje w sektorze humanitarnym?” https://www.youtube.com/watch?v=-XFnGlGDOcA
 • Temat: Jak się pracuje w branży filmowej? https://www.youtube.com/watch?v=DHfhggXUUM4
 • Temat: Jak się pracuje w sektorze kosmicznym? https://www.youtube.com/watch?v=Cd3yic1T6AA
 • Temat: Jak to jest być grafikiem komputerowym? https://www.youtube.com/watch?v=KU5O0t8PrRs

Zachęcamy do korzystania z dostępu do nagrań ze spotkań.

 Pedagog i psycholog szkolny  

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Licea Ogólnokształcące w Katowicach

Sprawdź aktualną ofertę kształcenia na stronach internetowych szkół

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

ul. Sienkiewicza 74
40-039 Katowice
(32) 256 36 01
(32) 255 18 63
www.kopernik.katowice.pl

II Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej

ul. Głowackiego 6
40-052 Katowice
(32) 251 73 34
www.nasza-szkola.pl

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

ul. Mickiewicza 11
40-092 Katowice
(32) 258 93 05
www.mickiewicz.katowice.pl

IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka

ul. Katowicka 54
40-165 Katowice
(32) 258 26 96
www.maczek.edu.pl

V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego

ul. Jankego 65
40-615 Katowice
(32) 202 84 89
www.vlokatowice.eu

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza

ul. Lwowska 2
40-389 Katowice
(32) 256 81 80
www.dlugosz.katowice.pl

VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic

ul. Panewnicka 13
40-709 Katowice
(32) 252 62 04
www.7lo.edu.pl

VIII Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. 3 Maja 42
40-097 Katowice
(32) 253 94 32
www.8lo.pl

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza

ul. Bolesława Chrobrego 4
40-881 Katowice
(32) 254 67 30
www.zso3.katowice.pl

X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego

ul. Karola Miarki 6
40-224 Katowice
(32) 259 77 59
www.xlo.pl

XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego

ul. Józefowska 32
40-144 Katowice
(32) 258 23 50
www.suchar.katowice.pl

XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego

ul. Obroki 87
40-833 Katowice
(32) 204 65 98
(32) 204 65 97
www.15lokatowice.edupage.org

Oferta edukacyjna szkół średnich oraz zawodowych w Katowicach

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ ŚREDNICH ORAZ ZAWODOWYCH
W KATOWICACH 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Oferta kształcenia w zawodach

1

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach

ul. Techników 11, 40-326 Katowice

www.kcez.pl

Technikum Nr 1 kształci w następujących zawodach:

-technik architektury krajobrazu
-technik budownictwa
-technik geodeta
-technik przemysłu mody
-technik realizacji nagrań i nagłośnień
-technik gazownictwa
-technik budowy dróg

Branżowa szkoła I stopnia Nr 1 kształci w zawodach:

-monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
-murarz - tynkarz
-klasa wielozawodowa

2

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

ul. Raciborska 3, 40-074 Katowice

www.zse-korfanty.katowice.pl

Technikum Nr 2 kształci w następujących zawodach:

-technik ekonomista
-technik hotelarstwa

3

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach

ul. Roździeńska 25, 40-382 Katowice

www.zsgkatowice.edu.pl

Technikum Nr 3 kształci w następujących zawodach:

-technik żywienia i usług gastronomicznych
-kelner
-technik eksploatacji portów i terminali

Branżowa szkoła I stopnia Nr 2 kształci w zawodach:

-kucharz
-organizacja żywienia u sług gastronomicznych

4

Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

ul. Gen. J. Hallera 60, 40-358 Katowice

www.zshkatowice.pl

Technikum Nr 5 kształci w następujących zawodach:

-technik handlowiec
-technik księgarstwa

Branżowa szkoła I stopnia Nr 3 kształci w zawodach:

-sprzedawca

5

Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach

ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice

www.zs7.katowice.pl

Technikum Nr 7 kształci w następujących zawodach:

-technik pojazdów samochodowych
-technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Branżowa szkoła I stopnia Nr 5 kształci w zawodach:

-mechanik pojazdów samochodowych
-elektromechanik
-ślusarz
-mechanik motocyklowy

6

Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach

ul. Mickiewicza 16, 40-092 Katowice

www.tech8katowice.pl

Technikum Nr 8 kształci w następujących zawodach:

-technik telekomunikacji
-technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
-technik chłodnictwa i klimatyzacji
-technik urządzeń dźwigowych

W ramach kierunków kształcenia prowadzony jest nabór do klas cywilnych i mundurowych: wojskowych lub policyjnych.

7

Zespól Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach

ul. ks. b-pa H. Bednorza 15, 40-384 Katowice

www.zsps.org.pl

Technikum Nr 10 kształci w następujących zawodach:

-technik weterynarii
-technik technologii żywności

Branżowa szkoła I stopnia Nr 7 kształci w zawodach:

-piekarz
-wędliniarz
-cukiernik

8

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach

ul. Mikołowska 131, 40-592 Katowice

www.zstio2.katowice.pl

Technikum Nr 4 kształci w następujących zawodach:

-technik automatyk
-technik ekonomista
-technik elektryk
-technik energetyk
-technik informatyk

XVI Liceum Ogólnokształcące

- profil sportowy

9

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego

ul. Harcerzy Września 1939 nr 2, 40-659 Katowice

www.abramowski.sdu.pl

Technikum Nr 12 kształci w następujących zawodach:

-technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
-technik elektronik
-technik fotografii i multimediów

XVIII Liceum Ogólnokształcące

- klas informatyczna
-klasa humanistyczna

10

Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach

Al. B. Krzywoustego 13, 40-870 Katowice

www.mielczarski.katowice.pl

Technikum Nr 13 kształci w następujących zawodach:

-technik organizacji reklamy
-technik handlowiec
-technik logistyk

Branżowa szkoła I stopnia Nr 8 kształci w zawodach:

-magazynier - logistyk

11

Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

ul. Staszica 2, 40-230 Katowice

www.zs1.katowice.pl/news.php

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 kształci w zawodach:

-fryzjer
-mechanik pojazdów samochodowych
-elektromechanik pojazdów samochodowych
-lakiernik
-blacharz samochodowy
-mechanik-monter maszyn i urządzeń

Branżowa szkoła I stopnia Nr 10 dla niesłyszących i słabosłyszących kształci w następujących zawodach:

-fryzjer
-mechanik pojazdów samochodowych
-elektromechanik pojazdów samochodowych
-lakiernik
-blacharz samochodowy
-ogrodnik

Nabór poza systemem elektronicznym na podstawie orzeczenia.

Technikum Nr 20 z oddziałami specjalnymi dla niesłyszących i słabo słyszących kształci w zawodach:

-technik usług fryzjerskich

Dla uczniów z niedosłuchem:

-technik architektury krajobrazu
-technik ogrodnik

Nabór poza systemem elektronicznym na podstawie orzeczenia.

12

Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach

ul. Goetla 2, 40-749 Katowice

www.zs2.katowice.pl

Technikum Nr 16 kształci w następujących zawodach:

-technik elektryk
-technik górnictwa podziemnego
-technik obsługi turystycznej
-technik ogrodnik
-technik eksploatacji portów i terminali

Branżowa szkoła I stopnia Nr 12 kształci w zawodach:

-elektryk
-górnik eksploatacji podziemnej
-ogrodnik
-elektromechanik

13

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach

ul. Szopienicka 66, 40-395 Katowice

www.zsz3.pl

Technikum Nr 14 kształci w następujących zawodach:

-technik elektronik
-technik elektryk
-technik ekonomista
-technik górnictwa podziemnego
-technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Branżowa szkoła I stopnia Nr 4 kształci w zawodach:

-elektryk

14

Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach

ul. T. B. Żeleńskiego 96, 40-750 Katowice

www.klenczar.pl

Technikum Nr 15 kształci w następujących zawodach:

-technik spedytor
-technik przeróbki kopalin stałych
-technik lotniskowych służb operacyjnych
-technik ekonomista
-technik chłodnictwa i klimatyzacji

15

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach

ul. Armii Krajowej 84, 40-671 Katowice

www.zspm.pl

Technikum Nr 18 kształci w następujących zawodach:

-technik procesów drukowania
-technik procesów introligatorskich
-technik grafiki i poligrafii cyfrowej
-technik informatyk
-technik mechatronik

Branżowa szkoła I stopnia Nr 15 kształci w zawodach:

-drukarz
-introligator

16

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach

ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice

www.sltzn.katowice.pl

Technikum nr 17 kształci w następujących zawodach:

-technik analityk
-technik elektronik
-technik elektryk
-technik energetyk
-technik informatyk
-technik mechanik
-technik mechatronik
-technik ochrony środowiska
-technik teleinformatyk

17

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

ul. Rolna 22, 40-555 Katowice

www.zszwsp6.edupage.org

Branżowa szkoła I stopnia Nr 16 im. Janusza Korczaka dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kształci w następujących zawodach:

-kucharz
-ślusarz
-pracownik pomocy obsługi hotelowej

Branżowa szkoła I stopnia Nr 16 im. Janusza Korczaka dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera kształci w następujących zawodach:

-kucharz
-ślusarz

Szkoła Przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – czas trwania 3 lata.

Harmonogram dni otwartych szkół kształcących w zawodach

point Pobierz link

Ścieżki kształcenia

Schematy pokazują możliwe drogi kształcenia przez całe życie.

DZ

Schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od  dnia 1 września 2019 r.

DZ schemat1

Schemat dotyczy absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

DZ schemat2

JAK MOGĘ POMÓC?

Czynniki ważne przy wyborze zawodu oraz szkoły ponadpodstawowej

Kuratorium Oświaty w Katowicach:
WYBÓR SZKOŁY - O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

Przed Wami poważna decyzja: wybór następnej szkoły, przyszłego zawodu. Pomocą może być wiedza o sobie samym, gdyż satysfakcję z pracy będziemy mieli wtedy, kiedy stanowisko, zawód będzie dostosowany do zainteresowań, zdolności i osobowości.

Wasze zainteresowania Podpowiedzą, w jakiej branży powinniście szukać zawodu. Warto spojrzeć na nie szerzej, niż tylko w oparciu o to, jakie przedmioty w szkole lubisz.

Może interesujesz się nowinkami technicznymi, fotografią, sztuką, modą, może świetnie gotujesz, jesteś dobrym organizatorem imprez szkolnych? Może uwielbiasz sport, lubisz czytać, interesujesz się zwierzętami albo relacjami między ludźmi?

Wasze zdolności Każdy z nas je ma, choć każdy inne. Odpowiedni wybór zawodu to taki, który uwzględni Twoje uzdolnienia.

Nie kierujmy się tylko umiejętnościami szkolnymi takimi jak liczenie czy wiedza np. z historii, weźmy pod uwagę też: zdolności pamięciowe, zdolności wyobraźni przestrzennej, orientację w terenie, umiejętności manualne, spostrzegawczość, podzielność uwagi, inteligencję emocjonalną i społeczną, umiejętność posługiwania się słowem czy obrazem, doskonały słuch, zmysł smaku.

Wasza osobowość Osobowość młodych ludzi wciąż się kształtuje i zmienia, jednak warto zwrócić uwagę:

 • czy wolisz pracować z ludźmi czy z urządzeniami technicznymi?
 • czy lubisz zmiany, różne zadania, nowe miejsca czy lepiej czujesz się powtarzając znane już schematy?
 • jaką masz samoocenę, jakimi wartościami kierujesz się w życiu?
 • jak reagujesz na porażki-czy motywują Cię do dalszej pracy, czy zniechęcają? Wolisz pracować przy muzyce czy w ciszy i skupieniu?
 • Pracujesz szybko czy skupiasz się na szczegółach?
 • Czy szybko się denerwujesz?
 • Czy potrafisz się podporządkować, pracujesz systematycznie?
 • Czy potrafisz przestrzegać zasad i ustalonego porządku?

Nie ma dobrych i złych odpowiedzi!

Opracowała: Aneta Neffe 

Dobrze wiedzieć...

ok Dobrze wiedzieć…

ZAWÓD

Zbiór zadań zawodowych wymagających od pracownika odpowiednich kwalifikacji.

KWALIFIKACJE

Uprawnienia do wykonywania zadań zawodowych np. uprawnienia do obsługi maszyn, certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkoły.

WOLONTARIAT

Działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia na rzecz korzystających. Popularna, nieodpłatna forma zdobywania doświadczenia zawodowego na rynku pracy.

KARIERA

Droga, ścieżka profesjonalnego rozwoju , którą człowiek chce przejść w swoim zawodowym życiu. Aby ją zaplanować, konieczne jest zaplanowanie celu lub celów, a następnie wybranie sposobów ich realizacji.

CZYNNIKI TRAFNEGO WYBORU ZAWODU

poznanie siebie (zainteresowania, uzdolnienia, temperament, umiejętności, osobowość, stan zdrowia, wiedza szkolna);

poznanie zawodów (informacje o zawodach, środowisko pracy, zadania i czynności zawodowe, narzędzia pracy, stanowisko pracy, możliwości zatrudnienia, zarobki);

poznanie ścieżek edukacji (system szkolny, możliwości zdobycia, podnoszenia kwalifikacji).

Gdzie szukać pomocy i wsparcia?

wybor

GDZIE SZUKAĆ POMOCY I WSPARCIA W WYBORACH EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH

Gdzie szukać wsparcia?

Jakie wsparcie możesz otrzymać?

Nauczyciel doradztwa zawodowego

 • pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • określenie Twoich predyspozycji i zainteresowań zawodowych, np. poprzez testy,
 • grupowe zajęcia aktywizujące, które przygotują Cię do świadomego planowania kariery i podjęcia zawodu,
 • informacje o szkołach, które możesz wybrać, o trendach rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 • informacje o targach, podczas których możesz poznać ofertę edukacyjną szkół i uczelni.

Psycholog, pedagog szkolny

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 • pomoc w wyborze zawodu i dalszego kształcenia,
 • określenie predyspozycji i zainteresowań zawodowych, np. poprzez testy,
 • indywidualne porady i konsultacje,
 • warsztaty i wykłady,
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy indywidualnego nauczania,
 • opiniowanie przyjęcia do klas 1 szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych uczniów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia.

Specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 • udzielają pomocy w wyżej wymienionym zakresie uczniom niepełnosprawnymi(m.in. uczniom z zaburzeniami wzroku, słuchu, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami neurologicznymi, sprzężonymi zaburzeniami rozwoju, chorobami przewlekłymi).

Ochotnicze Hufce Pracy

W Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy otrzymasz wsparcie w pośrednictwie pracy i poradnictwie zawodowym, a w szczególności:

 • w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej – informacje o rynku pracy i ścieżkach kariery, grupowe spotkania, indywidualne porady zawodowe,
 • w Młodzieżowych Centrach Kariery – doradztwo indywidualne i grupowe, tworzenie postawy przedsiębiorczej poprzez planowanie kariery zawodowej, badanie preferencji zawodowych, testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • w Młodzieżowych Biurach Pracy – pośrednictwo pracy, dostęp do bazy ofert pracy, informacje o targach pracy, podczas których masz możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i dostęp do ich ogłoszeń,
 • w Punktach Pośrednictwa Pracy – pośrednictwo pracy, szczególnie jeśli to Twoje pierwsze doświadczenia zawodowe

Centra Kształcenia Ustawicznego,

Centra Kształcenia Praktycznego

 • pomoc w wyborze zawodu i dalszego kształcenia,
 • indywidualne porady edukacyjne i zawodowe,
 • warsztaty aktywizujące, konsultacje grupowe,
 • dostęp do bazy ofert pracy, praktyk i staży zawodowych,
 • informacje o programach edukacyjnych, kursach, projektach,
 • organizacja spotkań z pracodawcami: prezentacja firm, rozmowy rekrutacyjne na terenie placówki.

Pomagam  mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadpodstawową

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadpodstawową

Na wybory dotyczące szkoły czy zawodu wpływ mają czynniki zewnętrzne (rodzina, grupa rówieśnicza, znajomi, koledzy, nauczyciele, wiedza czerpana z Internetu, sieć szkół w danym regionie, odległość danej placówki od miejsca zamieszkania młodej osoby, a także moda na dany zawód) oraz czynniki wewnętrzne (zainteresowania, predyspozycje, zdolności, talent, umiejętności, temperament, cechy charakteru, wartości, możliwości intelektualne, postawy, przekonania, stan zdrowia). Zdarza się, że o wyborze decyduje przypadek, media czy też prognozy, jakie możliwości finansowe da ukończenie danej szkoły czy kierunku. Badania przeprowadzone przez KOWEZiU wśród gimnazjalistów jednoznacznie wskazują, że największy wpływ na decyzje uczniów dotyczące wyboru szkoły czy zawodu mają Rodzice - jako osoby znaczące - oraz tradycje rodzinne.

Ponieważ to Ty, Rodzicu, masz największy wpływ na podejmowanie decyzji przez Twoje dziecko, warto zastanowić się, jak odpowiednio wesprzeć nastolatka w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Kluczem do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej i zawodu jest poznanie samego siebie, tzn. tego, co nas interesuje, jakie mamy talenty, umiejętności, cechy charakteru itd.

Rodzicu, poznaj swoje dziecko i pomóż mu odkryć jego możliwości.
Co możesz zrobić? Jak możesz pomóc?

 1. rozmawiaj z dzieckiem o wartościach, którymi się kieruje, gdyż dzieci rzadko wiążą to zagadnienie z wyborami edukacyjno-zawodowymi. Obserwuj, jaki ma temperament, cechy charakteru. To ważne czynniki decydujące o tym, do jakiej pracy mamy predyspozycje (spokojnej, monotonnej czy wymagającej ekspresji, żywiołowości);
 2. obserwuj, jakie czynności chętnie wykonuje Twoje dziecko, co je pasjonuje, zajmuje, ciekawi, ile czasu i uwagi poświęca niektórym przedmiotom szkolnym, zajęciom pozalekcyjnym czy pozaszkolnym Rozmawiaj z nim o tym. To pierwsze źródło informacji o jego zainteresowaniach;
 3. przyglądaj się temu, w których zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy najchętniej, jakie przedmioty szkolne lubi, z których ma najlepsze oceny. Zastanów się, jakie ma zdolności, co potrafi robić. Jak radzi sobie z nauką? Jakie ma oceny? Jakie ma zasoby wiedzy i umiejętności. Rozmawiaj o tym z dzieckiem, wychowawcą klasy. Obserwuj, jak radzi sobie ze stresem, planowaniem. Możesz w ten sposób zdobyć szeroką wiedzę o potencjalnych możliwościach, predyspozycjach dziecka;
 4. bądź towarzyszem w codziennych obowiązkach. Dzięki temu zaobserwujesz, jak Twoje dziecko przechodzi z etapu marzeń i zawodowych fantazji („Będę artystą”; „Zostanę aktorką”), przez etap zainteresowań („Cieszę się, że mam dziś angielski zamiast matematyki”) do sprecyzowania pomysłów na swoją przyszłość („Interesują mnie procesy chemiczne. Wybiorę liceum z klasą o profilu chemicznym”);
 5. zapytaj lekarza. Jeśli dziecko jest pod opieką jakiejś specjalistycznej poradni, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania wybranego przez dziecko zawodu.
 6. angażuj się w życie szkoły, w tym również we współpracę związaną ze wspieraniem uczniów w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej (np. zaprezentowanie uczniom swojego zawodu, udział w targach edukacyjnych, spotkanie z pedagogiem, psychologiem szkolnym);
 7. pomagaj gromadzić informacje o poszczególnych zawodach (rozmowy z rodziną, informatory, Internet, publikacje) – zdobycie aktualnej, rzetelnej informacji o zawodach to krok do wyboru, który dziecka nie rozczaruje. Jeśli nastolatek wybierze zawód na podstawie wiedzy o sobie i swoich możliwościach, funkcjonujących zawodach oraz rynku pracy, istnieje duża szansa na to, że wybrany zawód okaże się jego pasją.

Rodzicu, jeżeli dobrze poznasz swoje dziecko, możesz motywować je do szukania odpowiedzi na pytanie „Co chcę robić w życiu?”. Pamiętaj, że jesteś dla dziecka najważniejszym punktem odniesienia w rozumieniu świata, także tego związanego z pracą zawodową czy uczeniem się. Poprzez rozmowę z dzieckiem przekazujesz informacje o zawodach, szkołach, pracy zawodowej; często jesteś pierwszym źródłem wiarygodnej informacji, dzielisz się swoją wiedzą i własnymi doświadczeniami zawodowymi.

Powodzenia!

Opracowała: Ewa Podemska-Pniok (na podstawie materiałów KOWEZiU

ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY

Barometr zawodów

barometr Barometr zawodów - jest jednoroczną prognozą sytuacji w zawodach, pokazującą zapotrzebowanie na zawody w na poziomie powiatów oraz województw w Polsce.

Dzieli on zawody na trzy grupy:

Zawody deficytowe

Zawody zrównoważone

Zawody nadwyżkowe

Zawody w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy.

Zawody, w których liczba ofert pracy będzie podobna do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia.

Zawody, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz dużą liczbę kandydatów spełniających wymagania pracodawców i gotowych do podjęcia pracy.


Zapraszamy do korzystania z wyników!

Link do barometru zawodów

Prognozy dla województwa śląskiego na 2020 r.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Mapa Karier

kariera

Mapa karier

- interaktywna i darmowa strona internetowa, z której uczniowie mogą korzystać samodzielnie.

Mapa pozwala odkrywać, lepiej poznać zawody i najważniejsze dane o nich oraz planować swoje ścieżki edukacyjne prowadzące do różnych zawodów.

Link do MAPY KARIER.

mapa karier

UWAGA UCZNIOWIE KLAS 7 i 8

Przypominamy, że Mapa Karier organizuje bezpłatne spotkania dla młodzieży z cyklu #ZawodowyStream

Do tej pory odbyły się spotkania:

 • Temat: „Jak się pracuje w sektorze humanitarnym?” https://www.youtube.com/watch?v=-XFnGlGDOcA
 • Temat: Jak się pracuje w branży filmowej? https://www.youtube.com/watch?v=DHfhggXUUM4
 • Temat: Jak się pracuje w sektorze kosmicznym? https://www.youtube.com/watch?v=Cd3yic1T6AA
 • Temat: Jak to jest być grafikiem komputerowym? https://www.youtube.com/watch?v=KU5O0t8PrRs

Zachęcamy do korzystania z dostępu do nagrań ze spotkań.

 Pedagog i psycholog szkolny 

Informacje o zawodach

pytanie

Informacje o zawodach

Galeria zawodów - perspektywy edukacyjno-zawodowe

Zobacz link.

Wyszukiwarka opisów zawodów:

Zobacz link.