Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Spotkanie  Data  Adresaci i godziny 
Zebranie organizacyjne 24.09.2019 godz. 17.00 kl. 1-4
godz. 18.00 kl. 5-8
Konsultacje 22.10.2019 godz. 17.00 - 18.00
Zebranie śródroczne 19.11.2019  godz. 17.00 kl. 1-4
godz. 18.00 kl. 5-8
Konsultacje 10.12.2019  godz. 17.00 - 18.00
Wywiadówka 04.02.2020  godz. 17.00 kl. 1-4
godz. 18.00 kl. 5-8
Konsultacje 10.03.2020  godz. 18.00 - 19.00 kl. 1-6 
Konsultacje  17.03.2020  godz. 16.00 - 18.00 kl. 7-8
Zebranie śródroczne 28.04.2020  godz. 17.00 kl. 1-4
godz. 18.00 kl. 5-8
Konsultacje 02.06.2020  godz. 17.00 - 18.00