al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Wracamy do siebie. Akcja RELACJA. Czekamy na Was :)

Wracamy do szkoły. Odnowimy nasze relacje.

Tablica informacyjna. Rządowe programy realizowane w szkole.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa.

Dbam o siebie i innych. Procedura zw. z COVID-19.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

   
  

Szkolni koordynatorzy:

Zespół pod przewodnictwem mgr Zofii Nowak  

pdf Zadania szkolnego koordynatora SPZ

Zobacz link

24 listopada 2021 r. w naszej szkole odbył się Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Już od 17 listopada działała Poczta Życzliwości. Skrzynka znajdowała się na portierni. Uczniowie mieli możliwość pozdrowień swoich kolegów, koleżanek, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
W tym dniu nasza społeczność szkolna zajaśniała niczym słoneczko na niebie, ponieważ obowiązywał w strojach garderoby kolor żółty. Wychowawcy oddziałów 1-3 wykonali wraz ze swoimi uczniami plakaty dotyczące życzliwości i zamieścili je na drzwiach sal od strony korytarza oraz przeprowadzili lekcje wg scenariuszy nt. życzliwości. Uczniowie oddziałów 4-8 zrealizowali na zajęciach z wychowawcą wybrany scenariusz najbardziej im odpowiadający.
Cała szkoła została przyozdobiona hasłami związanymi z życzliwością.
Punktem kulminacyjnym było dostarczanie przez Samorząd Uczniowski Poczty Życzliwości do każdego z oddziałów. Oddziały 1-3 z napięciem oczekiwały wiadomości dla siebie. Bardzo cieszyli się z otrzymanych pozdrowień i miłych wiadomości.

Dzień był bardzo radosny i na pewno Wszystkich nas uszczęśliwił.

Zespół SPZ  

Dzien zyczliwosci2021

wirusoochrona 

W tym roku szkolnym uczniowie klas 1-3 po raz drugi dołączyli do akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”, która została zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W okresie jesienno-zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową. Szczególnie ważne jest przypominanie o profilaktyce. W ramach działań edukacyjnych, nasi najmłodsi uczniowie przypomnieli sobie, jak istotna jest rola higieny oraz przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna, a także ubieranie się odpowiednio do pogody. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki tematyczne, tworzyli plakaty oraz ulotki przedstawiające najważniejsze zasady w walce z wirusami. Nie zabrakło również lekcji pokazowych przygotowanych przez uczniów oraz ćwiczeń praktycznych z zakresu mycia rąk.

Zespół ds. promocji zdrowia 

 

znak spz

W roku szkolnym 2007/2008 nasza szkoła przystąpiła do programu Sieci Szkół Promujących Zdrowie i uzyskała w czerwcu 2009 roku Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Od roku szkolnego 2011/2012 rozpoczęliśmy starania o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Podjęte zadania dotyczące promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz spełnione kryteria przynależności do Sieci Szkół Promujących Zdrowie doprowadziły do uzyskania w 2015 roku Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nadawanego przez Minister Edukacji Narodowej, poprzedzonej rekomendacją Kapituły.
Krajowy Certyfikat przyznawany jest szkole na 5 lat. Po upływie tego okresu ubiegaliśmy się jako szkoła o ponowne jego nadanie. Po spełnieniu warunków Kapituły otrzymaliśmy w 2020 roku Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie nadany przez Ministra Edukacji i Nauki.

Zespół ds. promocji zdrowia 

22 kwietnia na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi.

W naszej szkole świętujemy ten dzień, planując różnego rodzaju działania proekologiczne. Tradycją stał się organizowany corocznie "Ekopokaz mody”, którego celem jest kształtowanie postaw ekologicznych, podnoszenie świadomości dzieci na temat segregacji odpadów i powtórnego ich wykorzystania, a także rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej. W tym roku do udziału w konkursie na ekologiczny strój zgłosiło się 32 uczestników.

  Gratulujemy 
Edyta G.-K., Karolina L., Anetta Sz., Ewa K.  

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny