al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych.

Zapraszamy do naszej szkoły. Czekamy na Was :)

Tablica informacyjna. Rządowe programy realizowane w szkole.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa.

Dbam o siebie i innych. Procedura zw. z COVID-19.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

O 10.15 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 dla klas 4-8. Było również bardzo uroczyście, odśpiewano hymn państwowy i hymn szkoły. Nastąpiło przekazanie Sztandaru Szkoły przez ósmoklasistów na ręce młodszych kolegów oraz złożenie kwiatów przed tablicą pamiątkową ku czci patronki szkoły — Marii Dąbrowskiej.
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która podkreśliła, jak bardzo jest dumna z uczniów naszej szkoły, którzy życzliwie przyjęli koleżanki i kolegów przybyłych z Ukrainy, pomogli im odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji. Były gratulacje dla absolwentów szkoły, podziękowania, życzenia dalszych sukcesów na nowej drodze. Jak napisał Andrzej Sapkowski: „ Coś się kończy, coś się zaczyna”. Później głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców, dziękując za lata współpracy i życząc wszystkiego najlepszego uczniom opuszczającym szkołę. Nie obyło się bez wzruszeń , jak zwykle przy pożegnaniach.
W dalszej części wręczano świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom, których było wielu.
Po części oficjalnej wystąpili zwycięzcy tegorocznego Przeglądu Małych Form Teatralnych, uczniowie 2a, z przedstawieniem pt. „Zamieszanie w krainie bajek”.
Gdy uroczystość zakończyła się, wszyscy zgromadzeni rozeszli się do klas, życząc sobie dużo słońca i udanego wypoczynku podczas wakacji.
Zdjęcia można zobacyzć w Galerii.

Aleksandra Kościołek  

Szanowni Państwo,
z inicjatywy rodzica naszej szkoły został złożony projekt w ramach budżetu obywatelskiego pod nazwą „Budowa lekkoatletycznego obiektu sportowego”.
W ramach inicjatywy chcielibyśmy zagospodarować teren przyszkolny na tyłach budynku. Planowana jest budowa lekkoatletycznego obiektu sportowego, tj.: boiska do koszykówki o nawierzchni syntetycznej, przepuszczalnej dla wody, z poliuretanu, bieżni lekkoatletycznej okrężnej 3-torowej, bieżni lekkoatletycznej 4-torowej prostej, rozbiegu i skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą (koła, progu i sektora rzutów). Boisko wyposażone zostanie w piłkochwyty. Inwestycja obejmuje również montaż elementów małej architektury, tj. ławek, stojaków na rowery, kosze na śmieci, tablicę regulaminową itp.

Może się to udać przy wspólnym zaangażowaniu całej wspólnoty szkolnej. Głosowanie odbędzie się we wrześniu.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem i popularyzowania go w swoim środowisku, aby uzyskać dużą liczbę głosów. To, czy nasze dzieci będą miały nowoczesną bazę sportową, jest w rękach nas wszystkich, zamieszkałych w Katowicach.

BO 1   BO 2

Szczegóły dostępne są pod niniejszym linkiem (kliknij).

 

 Życzymy Wam wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku.

 bezpieczne wakacje2021  plakat A2 do internetu bezpieczne wakacje 2021 logotypy 473447 677234 

Sprawdź się przed wakacjami!

Co wiesz? 
Tak czy nie na wakacjach 
Połącz w pary 
Prawda czy fałsz? 
Wykreślanka literowa

Rok szkolny 2021/22 nie był łatwym rokiem - zdalna edukacja i inne problemy związane z reżimem sanitarnym utrudniały pracę uczniom i nauczycielom. Mimo tych utrudnień szczęśliwie dotarliśmy do końca roku szkolnego i 24 czerwca 2022 roku o godzinie 9.15 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas 1-3.
Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami odśpiewali hymn narodowy i hymn szkoły. Pani Dyrektor odczytała przemówienie podsumowujące cały rok, dziękując wszystkim nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i trud włożony na rzecz szkoły, a dzieciom życzyła wesołych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Po uroczystym przemówieniu uczniowie z oddziału 2a wraz z wychowawcą Panią I. Etryk zaprezentowali swe zwycięskie przedstawienie pt. Zamieszanie w krainie bajek”.
Po części artystycznej uczniowie i ich wychowawcy udali się do klas, by odebrać świadectwa i nagrody książkowe.
Zdjęcia można zobacyzć w Galerii.

Ilona Radziejowska-Kosiak  

Czas szybko mija i znów kolejny rocznik absolwentów opuszcza mury naszej szkoły.

W czwartek 23 czerwca uczniowie klas siódmych żegnali swoich starszych kolegów i koleżanki. Były wspomnienia wspólnie spędzonych lat, chwile zadumy, ukradkiem otarte łzy. Na pożegnanie ósmoklasiści otrzymali dobre rady na dalsze lata oraz drobny upominek.

Drodzy absolwenci, życzymy Wam odwagi podczas realizacji swoich planów i marzeń.
Pamiętajcie o nas!

Zdjęcia można zobaczyć w Galerii.

Dorota Ciesielska  

 

List Ministra Edukacji i Nauki
z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny