al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Jasełka szkolne

  "Idą Święta..."

 • Ślubowanie Pierwszoklasistów

  Pasowanie

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Rekrutacja elektroniczna. Rekrutacja od 23 marca 2020.

Zapraszamy do SP 58. Rodzicu, zapoznaj się z informacjami.

Informacje i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole od 1 września 2020 r.

Bezpieczny powrót do szkoły.

Zaczynamy sportową zabawę, przed nami 5 rund.

Zakwalifikowaliśmy się do programu "Pomarańczowa Siła".

KANGUR MATEMATYCZNY 2020

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu w trybie on-line, za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Z uwagi na zmieniony charakter konkursu Organizatorzy proponują udział w sesji próbnej konkursu, również za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl, a dodatkowo czas na rozwiązywanie zadań został wydłużony do 90 minut. Uczestnicy Naszej Szkoły dostęp do platformy otrzymają od opiekuna konkursu pani Karoliny Walaszczyk-Szkutnik, poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym Vulcan. Dokładna instrukcja dotycząca logowania i obsługi Platformy w zakresie koniecznym do udziału w konkursie dostępna jest TUTAJ.

Konkursy będą odbywały się w innych terminach dla wszystkich kategorii według tabeli poniżej.
Żaczek – klasy 2
Maluch – klasy 3 i 4
Beniamin – klasy 5 i 6
Kadet – klasy 7 i 8

Terminarz konkursu Kangur 

Karolina Walaszczyk-Szkutnik  

 mapa karier

Rodzicu, jeśli zastawiasz się, jak wspierać swoje dziecko w wyborze ścieżki edukacyjnej, weź udział w wykładzie zorganizowanym przez zespół Mapy Karier

W środę, 27 maja 2020 r., o godz. 18:30 zapraszamy na darmowy webinar „Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno-zawodowych?”, podczas którego Anna Sowińska, doradczyni zawodowa i pedagog, opowie m.in. o tym, jak poszerzać wiedzę dziecka o rynku pracy i jak sprawić, by wykorzystało w pełni swój potencjał.
Spotkanie jest adresowane do rodziców dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Link do rejestracji oraz szczegółowy opis webinaru znajduje się tutaj. Możesz także dołączyć do wydarzenia na Facebooku i przekazać informację o wydarzeniu wszystkim zainteresowanym rodzicom.

"Nasze zdrowie w naszych rękach"
(N. Amosow)
 Pomino trwania ogólnopolskiej akcji #zostańwdomu nasi uczniowie pokazali, że sportem można bawić się wszędzie. Zanim wszyscy wrócimy  do szkolnych ławek, razem zadbajmy o zdrowie, aktywnie wykorzystując ten czas.
Zapraszamy na video krótki film.
Ze sportowym pozdrowieniem  
Wiesława Biros  

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI
ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE
Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

Dzieci aplikujące do klasy 1 szkoły podstawowej, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 58
z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, których rodzice w systemie elektronicznej rekrutacji
wypełnili zgłoszenie do Naszej szkoły,
zostały przyjęte.

 pdf Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym (kliknij)

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Katowicach przy ul. Bolesława Krzywoustego 11, tel: 32/254 36 79, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Agata Krystek Jadwiżuk
  z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie pod numerem 32/606 13 23.
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą placówki; oraz firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 •  Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.

9maj dzienUE

Zdjęcie: http://europedirect-katowice.pl/index.php?id=34&code=5ae71695e786b

Święto Unii Europejskiej

1 maja minęła 16 rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

9 maja obchodzić będziemy  Dzień Europy, jest to dzień  w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. Wtedy została ustanowiona deklaracja Roberta Schumana – w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i wraz z innymi krajami stała się jej członkiem. Innymi państwami, które w tym samym czasie dołączyły do Unii były: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. W tym roku obchodzimy szesnastą rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej. Dało ono Polsce duże możliwości rozwoju. Jedną z najważniejszych korzyści jest to, że od 21 grudnia 2007 roku Polska należy do Schengen. Układ z Schengen to porozumienie mające na celu zniesienie kontroli osób przekraczających granicę między państwami członkowskimi tego układu. Dzięki temu my Polacy nie musimy się już martwić o załatwianie różnych dokumentów pozwalających nam na opuszczenie kraju.

Co roku w naszej szkole Szkolny Klub Europejski organizuje  Dzień Unii również w tym roku zapraszamy do uczestnictwa w tym Dniu poprzez udział w konkursie dla klas 1-8 szkoły podstawowej związanego z obchodami DNIA UE.

 Nowe terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 oraz zasady składania dokumentów

 Przeliczanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

 Pytania i odpowiedzi: Rekrutacja do publicznych liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia i klas wstępnych na rok szkolny 2020/2021

 

Terminy REKRUTACJI do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych (w szkołach i oddziałach dwujęzycznych)  określi Minister Edukacji Narodowej i poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH w KATOWICACH

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem ---> https://slaskie.edu.com.pl/

Nowe terminy rekrutacji zostaną opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

O wszelkich zmianach będziemy Was również informować na naszej stronie internetowej. Informacje znajdziesz też w artykule Egzaminy ósmoklasisty.

 NOWE terminy egzaminu ósmoklasisty --> czerwiec - lipiec 2020.

Konstytucja 3 maja

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 5 MAJA 2020 R. godz. 15:00.
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.
Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia.
Druk potwierdzenia można pobrać poniżej.
Wypełniony i podpisany dokument można przekazać poprzez:

 • SKRZYNKĘ PODAWCZĄ – UTWORZONĄ NA TERENIE SZKOŁY (W GODZINACH 9.00-14.30)
 • POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ – SKAN DOKUMENTU PRZESŁANY NA ADRES E-MAIL SZKOŁY: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczniowie zainteresowani zawodem grafika komputerowego mogą wziąć udział w darmowym spotkaniu online (webinarze) „Jak to jest być grafikiem komputerowym?", podczas którego Zofia, Patrycja i Wojtek z fundacji Katalyst Education opowiedzą o swojej codziennej pracy.
Link do rejestracji oraz szczegółowy opis webinaru znajduje się tutaj. Możesz również dołączyć do wydarzenia na Facebooku.
Aby wziąć udział w spotkaniu (webinarze) należy zapisać się na niego pod zamieszczonym poniżej linkiem (wpisać imię i adres mailowy, na którego otrzymacie dostęp do spotkania).

maskSP58

   Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 58 w Katowicach uczęszczający na zajęcia etyki postanowili wziąć udział w międzynarodowej kampanii Mask4All, czyli MaskiDlaWszystkich zapoczątkowanej przez mieszkańców Czech. Kampania ta ma na celu uświadomienie wszystkim obywatelom świata, jak ważne jest noszenie masek w czasie pandemii COVID-19 - w ten sposób chronimy nie tylko siebie, ale przede wszystkim innych - często starszych, słabszych i mniej odpornych ludzi.
W celu zapoznania się z ideą kampanii zachęcamy Was do obejrzenia krótkiego filmiku: https://liblink.pl/UqTMb9W5Mf.
   Pamiętajcie - nosząc maskę, realizujemy hasło kampanii JA CHRONIĘ CIEBIE, TY CHRONISZ MNIE!
   Jeśli chcecie przyłączyć się do kampanii, przyślijcie swoje zdjęcie w maseczce na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Mamy nadzieję, że do akcji włączą się też nauczyciele i pracownicy szkoły :).
Kolażowy plakat z Waszymi zdjęciami znajdziecie tutaj w kolejnych wpisach. Jesteśmy pewni, że w ten sposób zachęcimy innych do noszenia maseczek.

Agata Oracz 

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny