al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Jasełka szkolne

  "Idą Święta..."

 • Ślubowanie Pierwszoklasistów

  Pasowanie

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Rekrutacja elektroniczna. Rekrutacja od 23 marca 2020.

Zapraszamy do SP 58. Rodzicu, zapoznaj się z informacjami.

Organizacja pracy szkoły podczas epidemii.

Pobierz materiały, przeczytaj, skorzystaj :-)

Doradztwo zawodowe. Orientacja zawodowa. Wybór szkoły.

Poznaję - planuję - wybieram. Zapoznaj się z poradnikiem.

Wytyczne, terminy, procedury, prezentacje, porady.

Informacje dotyczące egzaminów ósmoklasisty w 2020 r.

W dniach od 2 do 9 czerwca 2020 r. będzie trwała rekrutacja uzupełniająca do szkół podstawowych. Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie w formie elektronicznej.

Link do rekrutacji elektronicznej:
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice
lub
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add.

Po wypełnieniu w systemie zgłoszenia lub wniosku należy wydrukować dokumenty i przesłać do szkoły wraz z oświadczeniami.

ppt Historia Dnia Matki - kilka ciekawostek

Samorząd Uczniowski  

Szanowni Państwo,
w związku z decyzją prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy, związaną z brakiem pozytywnej rekomendacji wydanej przez GIS w sprawie otwarcia szkół i przedszkoli w mieście Katowice informujemy, że w dniu 25 maja 2020 r. nasza szkoła nie rozpocznie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły dla uczniów klas 1-3. Zaplanowane konsultacje dla uczniów klas 8. będą prowadzone, jak na razie, tylko w formie on-line.
O wszelkich zmianach związanych z ponownym otwarciem szkół w Katowicach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 https://koronawirus.katowice.eu/komunikaty/zlobki-przedszkola-i-szkoly

729x308 

Uwaga uczniowie klas 8!Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Drodzy uczniowie klas 8., zbliża się dla Was czas wyboru szkoły średniej. Klikając w poniższy link, otworzycie stronę, przez którą niedługo będziecie mogli się zalogować i wziąć udział w elektronicznej rekrutacji. Na dzień dzisiejszy na tej stronie możecie zapoznać się z katalogiem szkół ponadpodstawowych i oddziałów, by móc podjąć wstępną decyzje dotyczące wyboru szkoły.

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Informacja o terminach rekrutacji.

pdf WAŻNE TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONDAPODSTAWOWYCH

projekt zdalna szkola 

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach otrzymała 2  tablety, które wspomogą naukę zdalną, w związku z obecną sytuacją szkolnictwa.
Szczegóły projektu:
Program / oś priorytetowa / działanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 / Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” / Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Opis projektu:  Przedmiotem projektu jest zakup 200 tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla 80 miejskich jednostek oświatowych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakup sprzętu ułatwi uczniom realizację zdalnych lekcji.
Okres realizacji rzeczowej projektu: II kw. 2020 r.
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 100.000,00 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 100.000,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych).
Stan realizacji: Projekt wybrany do dofinansowania. Trwa realizacja projektu.

KANGUR MATEMATYCZNY 2020

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu w trybie on-line, za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Z uwagi na zmieniony charakter konkursu Organizatorzy proponują udział w sesji próbnej konkursu, również za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl, a dodatkowo czas na rozwiązywanie zadań został wydłużony do 90 minut. Uczestnicy Naszej Szkoły dostęp do platformy otrzymają od opiekuna konkursu pani Karoliny Walaszczyk-Szkutnik, poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym Vulcan. Dokładna instrukcja dotycząca logowania i obsługi Platformy w zakresie koniecznym do udziału w konkursie dostępna jest TUTAJ.

Konkursy będą odbywały się w innych terminach dla wszystkich kategorii według tabeli poniżej.
Żaczek – klasy 2
Maluch – klasy 3 i 4
Beniamin – klasy 5 i 6
Kadet – klasy 7 i 8

Terminarz konkursu Kangur 

Karolina Walaszczyk-Szkutnik  

 mapa karier

Rodzicu, jeśli zastawiasz się, jak wspierać swoje dziecko w wyborze ścieżki edukacyjnej, weź udział w wykładzie zorganizowanym przez zespół Mapy Karier

W środę, 27 maja 2020 r., o godz. 18:30 zapraszamy na darmowy webinar „Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno-zawodowych?”, podczas którego Anna Sowińska, doradczyni zawodowa i pedagog, opowie m.in. o tym, jak poszerzać wiedzę dziecka o rynku pracy i jak sprawić, by wykorzystało w pełni swój potencjał.
Spotkanie jest adresowane do rodziców dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Link do rejestracji oraz szczegółowy opis webinaru znajduje się tutaj. Możesz także dołączyć do wydarzenia na Facebooku i przekazać informację o wydarzeniu wszystkim zainteresowanym rodzicom.

"Nasze zdrowie w naszych rękach"
(N. Amosow)
 Pomino trwania ogólnopolskiej akcji #zostańwdomu nasi uczniowie pokazali, że sportem można bawić się wszędzie. Zanim wszyscy wrócimy  do szkolnych ławek, razem zadbajmy o zdrowie, aktywnie wykorzystując ten czas.
Zapraszamy na video krótki film.
Ze sportowym pozdrowieniem  
Wiesława Biros  

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI
ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE
Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

Dzieci aplikujące do klasy 1 szkoły podstawowej, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 58
z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, których rodzice w systemie elektronicznej rekrutacji
wypełnili zgłoszenie do Naszej szkoły,
zostały przyjęte.

 pdf Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym (kliknij)

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Katowicach przy ul. Bolesława Krzywoustego 11, tel: 32/254 36 79, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Agata Krystek Jadwiżuk
  z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie pod numerem 32/606 13 23.
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą placówki; oraz firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 •  Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny