al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

  • Jasełka szkolne

    "Idą Święta..."

  • Ślubowanie Pierwszoklasistów

    Pasowanie

  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Rekrutacja elektroniczna. Rekrutacja od 23 marca 2020.

Zapraszamy do SP 58. Rodzicu, zapoznaj się z informacjami.

Informacje i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole od 1 września 2020 r.

Bezpieczny powrót do szkoły.

Zaczynamy sportową zabawę, przed nami 5 rund.

Zakwalifikowaliśmy się do programu "Pomarańczowa Siła".

Informacje o stypendium na rok 2020/2021 można przeczytać w artykule Pomoc materialna, gdzie są również do pobrania wniosek i załączniki.

Konsultacje dla rodziców uczniów dotyczące pomocy materialnej - stypendium szkolne odbędą się
7 oraz 14 września 2020 r., w godz. 15.30-16.00.

81 IIws 

1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina.
Niemiecki plan ataku na Polskę przewidywał wojnę błyskawiczną, której celem miało być przełamanie polskiej obrony, a następnie okrążenie i zniszczenie głównych sił przeciwnika. Wojska niemieckie miały przeprowadzić koncentryczne uderzenie ze Śląska, Prus Wschodnich i Pomorza Zachodniego w kierunku Warszawy.
3 września związane z Polską układami sojuszniczymi Wielka Brytania i Francja przekazały władzom III Rzeszy ultimatum, w którym domagały się od Niemiec natychmiastowego wstrzymania działań wojennych i wycofania swoich wojsk z terytorium Polski. Po jego odrzuceniu rządy obu państw przystąpiły do wojny z Niemcami.
Pomimo wypowiedzenia wojny Niemcom wojska brytyjskie i francuskie nie podjęły jednak żadnych efektywnych działań militarnych przeciwko III Rzeszy. Polska pozostała więc w konflikcie z Niemcami osamotniona.

Dariusz Garncarczyk 

Konkurs "Świetlik" odbędzie się 9 września (środa).

Uczniowie przystępują do tego testu na takim poziomie, jaki był w marcu, tzn. jeśli uczestnik konkursu w marcu 2020 był uczniem klasy 3., to 9 września powinien napisać test dla klasy 3. i zaznaczyć klasę 3. na karcie odpowiedzi (nie jest istotne, że w tym momencie jest już uczniem klasy 4.).

Życzę powodzenia  
Edyta Grabizna-Kusz  

Slajd1 

Slajd2 

Slajd3

 

Klasy1 informacja www

Zachęcamy Rodziców do przeczytania listu Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego opisującego nową aplikację.

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Jednocześnie przypominamy, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcamy Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco.

100 bitwa warsz

Koniec I wojny światowej
W latach 1914-1918 przez Europę przetoczyła się wojna niepodobna do wszystkich innych zwana Wielką Wojną. Dwa potężne bloki państw rzucały przeciwko sobie setki tysięcy żołnierzy. Od pól Flandrii po bezkresne równiny Rosji – wojna pochłonęła miliony istnień.

Skutki wojny
Wysiłek wojenny wyczerpał obie strony konfliktu. Poległy miliony, do swoich domów powróciły setki tysięcy kalek wojennych. Ogromne połacie Europy zostały zrujnowane. Europa pogrążyła się w największym od stuleci, wielowymiarowym kryzysie: gospodarczym, humanitarnym i ideowym. Skutki konfliktu najbardziej odczuwali najbiedniejsi. Ubóstwo i poczucie wykluczenia stały się pożywką dla radykalnych ideologii – marksizmu i nacjonalizmu.

Upadek carskiej Rosji
Wielowymiarowy kryzys spowodowany wojną w największym stopniu dotknął Rosję. Państwo carów okazało się kolosem na glinianych nogach. Klęski wojenne, rozpad struktur państwa, brak środków do walki i głód prowadziły do demoralizacji żołnierzy i niezadowolenia robotników i chłopów.

Powstaje bolszewicka Rosja
W 1917 r. bolszewicy – najbardziej agresywne stronnictwo komunistów, na czele którego stał Włodzimierz Lenin – wzniecili rewolucję i przejęli władzę w kraju. Nowo utworzona Armia Czerwona walczyła na terenie Rosji z przedstawicielami poprzedniego systemu. Cel jej istnienia był jednak o wiele ambitniejszy. Choć bolszewicy głosili prawo do samostanowienia narodów, uważali jednocześnie, że realizuje się ono poprzez rządy proletariatu, co – według nich – dawało prawo Armii Czerwonej do zajmowania innych państw w imię rewolucji.

Odrodzenie się Rzeczpospolitej
Przegrana państw centralnych – Niemiec i Austro-Węgier – w I wojnie światowej i rewolucja, która opanowała Rosję oznaczały klęskę trzech zaborców, którzy 123 lata wcześniej wymazali Polskę z mapy Europy. Polacy wykorzystali sprzyjający moment dziejowy i wywalczyli niepodległość. Polska się odrodziła.

Młoda Polska i zagrożenie bolszewickie
Gdy bolszewicy uporali się z przeciwnikami wewnętrznymi na początku 1920 roku, rzucili niemal wszystkie siły na Polskę. Rozpoczęła się wielka „czerwona ofensywa”. Ogromna ofensywa nieprzyjaciela zmusiła Polaków do cofania się na całym froncie aż po przedpola Warszawy. Pochodowi Armii Czerwonej towarzyszyły gwałty, mordy i grabieże.

Bitwa Warszawska zwana „Cudem nad Wisłą” która rozegrała się 15 sierpnia 1920 r. zaliczana jest do jednej z najważniejszych  bitew w dziejach Świata.
Bitwa, która miała zadecydować o losach Europy rozegrała się pod Warszawą. Obrona była testem dla polskich polityków i wojskowych. Od tego, czy go zdadzą, zależały losy świata. Poznaj głównych polskich aktorów tego dramatu. Bitwa Warszawska oddaliła zagrożenie od stolicy odrodzonej Polski, ale nie oznaczała zakończenia wojny. Druga faza wojny miała zadecydować, jak daleko będzie sięgał wolny świat, a jak daleko sowieckie imperium.
„18. decydująca bitwa w dziejach świata (…) Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się była zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji”.

Edgar Vincent D’Abernon
przewodniczący Międzysojuszniczej Misji do Polski

Po Bitwie Warszawskiej dzieje wschodniej i zachodniej Europy potoczyły się w diametralnie odmiennych kierunkach. Zachód przez dwadzieścia lat cieszył się względnym spokojem, Wschód stał się siedliskiem tyranii.

Dariusz Garncarczyk  

 

Zachęcamy do udziału w 4-dniowej (7-10.08.) imprezie dla dzieci na basenie Brynów.
Zobacz Harmonogram

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny