al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Jasełka 2018

 • 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

 • Przegląd Małych Form Teatralnych - marzec 2019

 • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Informacje dotyczące rekrutacji do naszej szkoły.

Zapraszamy do SP 58. Rodzicu, zapoznaj się z informacjami.

Zakończenie roku i pożegnanie absolwentów naszej szkoły.

Informacje związane z końcem roku szkolnego 2018/2019.

Podręczniki, które będą obowiązywały po wakacjach.

Lista podręczników obowiązujących w roku 2019/2020.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (ang. World Autism Awareness Day, WAAD) – święto obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Kataru w osobie Jej Wysokości Mozah, małżonki emira Hamada ibn Chalifa as-Sani, popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007 (A/RES/62/139) i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku.

Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu. Wizja i inicjatywy Jej Wysokości pomogły w realizacji praw dzieci niepełnosprawnych i ich społeczności, zarówno w państwach arabskich, jak i na całym świecie.

Obchody Dnia są również okazją do globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem.

W swoim przesłaniu z 2 kwietnia 2012 sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreślił, że:

Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności.

Dzień

2 kwietnia

Kraje

 ONZ

Typ święta

międzynarodowe

Inne nazwy

Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu

Podobne święta

Autystyczny Dzień Dumy,
Europejski Tydzień Autyzmu,
Europejskie Dni Autyzmu

Apel

Oto 10 rzeczy, które każde dziecko z autyzmem chciałoby, aby otaczający go świat wiedział:

 1.  Mam autyzm. Mój autyzm jest tylko jednym aspektem mojego charakteru.
 2. Moje postrzeganie świata jest zniekształcone. Moje zmysły nie działają spójnie– mój wzrok, słuch, zapach, smak, dotyk – w nieprawidłowy sposób odbierają informacje.
 3. To nieprawda że nie chcę wykonywać wielu rzeczy, tylko „nie mogę zrobić” (nie jestem w stanie). Ogromnym wyzwaniem dla mnie jest słuchanie, mówienie oraz opanowanie słów - nie potrafię zrozumieć wielu poleceń, wskazań.
 4. Myślę w oparciu o materiał konkretny.  Język tłumaczę dosłownie. Nie rozumiem, kiedy mówisz „schować głowę w piasek” co oznacza ”stchórzyć”.
 5. Mam ograniczone słownictwo. Trudno nieraz jest mi powiedzieć, czego chcę, kiedy nie znam słów, które opisałyby moje emocje.
 6. Reaguję na obraz, dlatego warto pokazać mi,  jak coś mam zrobić. I nieraz trzeba ten pokaz powtarzać.
 7. Warto zobaczyć to, co potrafię zrobić. Warto szukać moich mocnych stron.
 8. W kontaktach z otoczeniem - nie wiem jak zacząć rozmowę i zabawę. Potrzebuję pomocy.
 9. Często wpadam w złość.  To świadczy o tym, że mój umysł jest przeciążony.
 10. Pragnę miłości bezwarunkowej. Bez twojego wsparcia moje szanse na sukces i niezależność w dorosłym życiu są niewielkie.

Fakty i mity na temat autyzmu

   

2 kwietnia

ŚWIATOWY DZIEŃ WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU

FAKTY I MITY NA TEMAT AUTYZMU
(na podstawie opracowania Fundacji SYNAPSIS)

MIT

FAKT

Autyzm jest nowym zaburzeniem.

Autyzm został opisany po raz pierwszy przez Leo Kannera w 1943 roku. Opisy dzieci z charakterystycznymi dla autyzmu objawami pojawiły się w literaturze już pod koniec XVIII wieku.

Autyzm dotyka tylko dzieci.

Dla celów diagnostycznych pierwsze objawy powinny wystąpić przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia.

Z autyzmu się nie wyrasta!

Dzieci z autyzmem stają się dorosłymi z autyzmem!

Zdarza się jednak, że w wypadku bardzo subtelnych objawów autyzm diagnozowany jest dopiero u nastolatków, a nawet u osób dorosłych. 

Osoby z autyzmem wyglądają inaczej.

Wygląd osób z autyzmem nie różni się od wyglądu innych osób. Autyzm jest „ukrytą" niepełnosprawnością. Nie zawsze jesteśmy w stanie od razu powiedzieć, że ktoś na nią cierpi.

Pierwsze niepokojące objawy pojawiają się u dzieci pomiędzy 2 a 3 rokiem życia.

Badania wskazują, że rodzice dzieci z autyzmem dostrzegali pierwsze niepokojące objawy jeszcze przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia, a czasem nawet w wieku 6 miesięcy!

„To jest ADHD, a nie autyzm."

U 35% -50% dzieci z ADHD występują również zaburzenia spektrum autyzmu. A aż 60%-80% dzieci z Zespołem Aspergera ma również ADHD.

Wszyscy ludzie cierpiący na autyzm wymagają stałej opieki.

Część osób z autyzmem dobrze radzi sobie w życiu, ma pracę zakłada rodziny. Ale są też takie, które będą wymagały ciągłej opieki do końca życia.

Dzieci z autyzmem powinny się uczyć w szkołach specjalnych.

Każde dziecko z autyzmem jest inne i wymaga innej edukacji. Część dzieci chodzi do szkół masowych, część do integracyjnych, a część do specjalnych. Są także dzieci, które uczą się w klasach dla dzieci z autyzmem.

To co jest skuteczne u jednej osoby z autyzmem, jest skuteczne u innych.

Mimo, że wiele osób z autyzmem zmaga się z podobnymi problemami, to każda z nich odczuwa je w inny sposób i może wymagać innego wsparcia i odmiennie prowadzonej terapii.

Niemówiące osoby z autyzmem nie mogą się porozumiewać..

Niemówiące osoby z autyzmem mogą korzystać z alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się (AAC), takich jak np. piktogramy, PECS, Makaton

Ponieważ na autyzm nie ma lekarstwa, to osobom z autyzmem właściwie nie można pomóc.

To prawda, że nie ma tabletki, która leczy autyzm. Ale tak, jak w przypadku osoby niewidomej pomocna może być biała laska, czy pies –przewodnik, tak w przypadku osoby z autyzmem najważniejszym „narzędziem terapeutycznym" jest drugi człowiek – jego życzliwość i zrozumienie.

Osoby z autyzmem celowo unikają kontaktu wzrokowego.

Dla niektórych osób z ASD kontakt wzrokowy jest bardzo trudny, a czasami fizycznie bolesny.

 

WSKAZANIA PRZYDATNE W KONTAKTACH
Z OSOBAMI Z AUTYZMEM

Wśród osób z autyzmem są ludzie, którzy stosunkowo dobrze funkcjonują – kończą zwykłe szkoły, robią maturę, studiują, szukają pracy.

Warto pamiętać o następujących zaleceniach w kontaktach:

 • Przestrzegaj form grzecznościowych i zwracaj się do takiej osoby słowami: "proszę pani", "proszę pana", nawet jeśli ona sama przechodzi z tobą na "ty".
 • Staraj się mówić prostym językiem, unikając metafor, dwuznaczności i ironii. Pamiętaj, że osoba z autyzmem ma trudność ze zrozumieniem komunikatów, które nie są jasne i jednoznaczne.
 • Możesz poprosić ją o powtórzenie komunikatu, jeśli nie jesteś pewien, czy osoba z autyzmem prawidłowo zrozumiała coś, co mówiłeś.
 • Jeśli to możliwe, w rozmowie posługuj się także zdjęciami, rysunkami albo piktogramami, które będą ilustrowały twoje słowa. Osoba z autyzmem dużo lepiej rozumie i zapamiętuje to, co widzi, niż to, co słyszy.
 • Nie zakładaj, że osoba z autyzmem cię nie słucha i nie słyszy tego, co do niej mówisz, nawet jeśli ona nie odpowiada na twoje pytanie. Zawsze w rozmowie zwracaj się bezpośrednio do niej, a nie do osoby, która jej towarzyszy.
 • To, że osoba z autyzmem nie patrzy na ciebie, nie znaczy, że cię lekceważy. Jeśli chcesz jej coś powiedzieć, nie rezygnuj tylko z tego powodu.
 • Osoba z autyzmem dużo lepiej sobie radzi, gdy ma przygotowany plan działania – jeśli to możliwe, rób dla niej harmonogramy, tabele z zadaniami do odhaczenia oraz spisy zadań do wykonania, na których będzie mogła zaznaczać wykonane już czynności.
 • Pamiętaj, że osoba z autyzmem lepiej funkcjonuje w środowisku, które dobrze zna. Nie wprowadzaj więc żadnych zmian w jej otoczeniu, jeśli to nie jest absolutnie konieczne.

Opracowano na podst. www.inaczejmowiac.pl

 

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny