czytam z klasa

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III „CZYTAM Z KLASĄ. Lekturki spod chmurki”.

Głównymi celami projektu jest:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych na terenie całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym.