al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Jasełka 2018

 • 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

 • Przegląd Małych Form Teatralnych - marzec 2019

 • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Informacje dotyczące rekrutacji do naszej szkoły.

Zapraszamy do SP 58. Rodzicu, zapoznaj się z informacjami.

Zakończenie roku i pożegnanie absolwentów naszej szkoły.

Informacje związane z końcem roku szkolnego 2018/2019.

Podręczniki, które będą obowiązywały po wakacjach.

Lista podręczników obowiązujących w roku 2019/2020.


KLUBY

Klub krajoznawczo-turystyczny

KLUB KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNY

Opiekunowie klubu: mgr Agnieszka Brzezina, mgr Katarzyna Sordyl

Szkolny Klub krajoznawczo-turystyczny działa w ramach Środowiskowego Programu „Dzieci Tysiąclecia – Integracja” od roku szkolnego 2009/2010. Główne cele to: propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego spędzania wolnego czasu podczas wędrówek górskich, poznanie nowych, ciekawych miejsc oraz przełamywanie własnych słabości.

Wycieczki organizowane są w dni wolne od nauki (sobota, niedziela), są to wyjazdy całodniowe. Mogą brać w nich udział uczniowie szkoły podstawowej, jak również gimnazjum.

Zdobyliśmy już między innymi: Równicę, Wielką i Małą Czantorię, Baranią Górę, Czupel, Halę Boraczą, Rysiankę, Halę Lipowską, Magurkę, Przegibek, Wielką Raczę, Szyndzielnię.

Zdjęcia z ostatnich wypraw można zobaczyć w Galerii.

Informacje o wydarzeniach i bieżącej działalności klubu są opisywane w "Aktualnościach".

Zapraszamy do udziału w wycieczkach!

 

Klub Młodego Ekologa

KLUB MŁODEGO EKOLOGA

Opiekunowie klubu: mgr Edyta Grabizna-Kusz, mgr Romana Rygielska

Zajęcia spędzamy bardzo aktywnie. Wyjazdy organizowane są w soboty. Byliśmy już:

 • w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie,
 • w Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Katowicach Szopienicach (ścieżka ekologiczna GIGA-BLOK),
 • w Palmiarni w Gliwicach,
 • w Egzotarium w Sosnowcu,
 • na Giełdzie Minerałów i Skamieniałości w Sosnowcu,
 • w Muzeum Przyrodniczym w Krakowie,
 • w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu,
 • w Ogrodzie Doświadczeń im. Lema w Krakowie,
 • w CET w Goczałkowicach-Zdroju,
 • w Geosferze w Jaworznie,
 • na licznych wystawach i warsztatach, m.in. na UŚ.

Na terenie przy naszej szkole stworzyliśmy skalniak. 

Nie zapominamy także o zbiórce surowców wtórnych. Zobacz w zakładce "Akcje i kampanie". 


Informacje o wydarzeniach i bieżącej działalności klubu są opisywane w "Aktualnościach".

Zapraszamy do współpracy miłośników przyrody!

 

Klub regionalny

KLUB REGIONALNY

Opiekun klubu: mgr Anna Konik-Leszczyńska

W Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach w młodszych klasach od 2010 roku rozwija swoją działalność Klub Regionalny. Zajęcia realizowane są w ramach godzin dodatkowych. W ich trakcie uczniowie poznają elementy naszej historii, kultury, gwary i kuchni. Poruszane są również tematy z zakresu sozologii (nauki zajmującej się problemami ochrony przyrody, opisującej zmiany w środowisku zachodzące pod wpływem czynników postępu technicznego). 

Większość zadań ma formę zajęć praktycznych rozwijających zdolności plastyczne i techniczne dzieci. Nie zapomina się także o ich talentach kulinarnych. Uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem biorą udział w zajęciach. Na bieżąco jest kształcona zdolność posługiwania się gwarą.

Ponadto są organizowane wycieczki ukazujące piękno naszego regionu, jego zabytki (od najbliższej okolicy do najdalszych krańców regionu) – zajęcia w ramach programu środowiskowego „Dzieci Tysiąclecia – Integracja”.

Uczestnikami spotkań kółka regionalnego są chętni uczniowie, więc niektóre materiały są specjalnie dostosowane dla ich potrzeb. W czasie zajęć praktycznych wszyscy pracują tak samo, na tym samym materiale.

Koło regionalne to nie tylko zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej, ale również wyjścia na wykłady historyczne dla uczniów klas gimnazjalnych. Są one prowadzone w Muzeum Historii Katowic.


Informacje o wydarzeniach i bieżącej działalności klubu są opisywane w "Aktualnościach".

Zapraszamy do współpracy chętnych uczniów!

Spotkania z kulturą

SPOTKANIA Z KULTURĄ

Opiekunowie: mgr Beata Ogórek, mgr Agnieszka Brzezina

Chętnych uczniów szkoły podstawowej zapraszamy na ciekawe wycieczki tematyczne, a przede wszystkim na wspaniałe spektakle do teatru i najnowsze seanse do kina! Wyjścia organizowane są najczęściej w dni wolne (soboty) w ramach zajęć z ŚPP "Dzieci Tysiąclecia - Integracja".

Informacje o wydarzeniach i bieżącej działalności klubu są opisywane w "Aktualnościach".

Zapraszamy do udziału!

Szkolny Klub Wolontariatu

WOLONTARIAT

Opiekunk klubu: mgr Milena Żak

Uczniowie mają szansę wspierać potrzebujących, biorą udział w akcjach, pomagają podczas organizacji lokalnych imprez, włączają osoby niepełnosprawne w życie szkoły i lokalnie oraz pomagają zwierzętom.

 

 KOŁA

Gazetka

W szkole ukazuje gazetka "Myśl-nick". Opiekunami zespołu redakcyjnego są: mgr Joanna Gorzela i mgr Elżbieta Varżagolis. Zachęcamy do włączenia się w prace zespołu redakcyjnego i publikowania na łamach szkolnej prasy!

 

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny