al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

  • Jasełka 2018

  • 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

  • Przegląd Małych Form Teatralnych - marzec 2019

  • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Zachęcamy do udziału w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w roku szkolnym 2018/2019.

 

Dla uczniów szkół podstawowych odbędą się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:

Języka Polskiego: 5.11.2018 (etap szkolny) 14.01.2019 (etap rejonowy) 26.02.2019 (etap wojewódzki)

Matematyki: 6.11.2018 (etap szkolny) 15.01.2019 (etap rejonowy) 27.02.2019 (etap wojewódzki)

Języka Angielskiego: 7.11.2018 (etap szkolny) 16.01.2019 (etap rejonowy) 28.02.2019 (etap wojewódzki)

Historii: 8.11.2018 (etap szkolny) 17.01.2019 (etap rejonowy) 1.03.2019 (etap wojewódzki)

Geografii: 9.11.2018 (etap szkolny) 18.01.2019 (etap rejonowy) 4.03.2019 (etap wojewódzki)

Biologii: 12.11.2018 (etap szkolny) 21.01.2019 (etap rejonowy) 6.03.2019 (etap wojewódzki)

Chemii: 13.11.2018 (etap szkolny) 22.01.2019 (etap rejonowy) 7.03.2019 (etap wojewódzki)         

Fizyki: 14.11.2018 (etap szkolny) 23.01.2019 (etap rejonowy) 8.03.2019 (etap wojewódzki)

Języka Niemieckiego: 15.11.2018 (etap szkolny) 24.01.2019 (etap rejonowy) 11.03.2019 (etap wojewódzki)

 

Dla uczniów dotychczasowych gimnazjów:

Język Polski: 19 listopada (etap szkolny)

Matematyka: 20 listopada (etap szkolny)

Język angielski: 21 listopada (etap szkolny)

Historia: 22 listopada (etap szkolny)

Geografia: 23 listopada (etap szkolny)

Biologia: 26 listopada (etap szkolny)

Chemia: 27 listopada (etap szkolny)

Fizyka: 28 listopada (etap szkolny)

Język niemiecki: 29 listopada (etap szkolny)

 

Chęć uczestnictwa w konkursie proszę zgłosić nauczycielowi danego przedmiotu do 10 października.

 

Informacje dotyczące organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019 oraz regulaminy znajdują się poniżej:

Zasady organizacji

Regulaminy konkursów z poszczególnych przedmiotów

Uprawnienia laureatów

 Anna Guziak 

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny